Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB631 Tasavvuf Üzerine Yapılan Tartışmalar 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu ders, Tasavvufa diğer İslam âlimlerinin yönelttiği tenkitler, sufilerin tasavvufa yönelik tenkitleri, tasavvufta yabancı tesir meselesi, Şiilik ve tasavvuf, tasavvufî bilginin yapısı ve temel özellikleri hakkında ilgi vermektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ali Bolat

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

H. Kamil Yılmaz, Tasavvuf Meseleleri, Erkam yay. İbrahim Sarmış, Tasavvuf ve İslam, İstanbul, 1997. Ahmet Ögke, “Tasavvufa Yöneltilen Eleştiriler ve İbrahim Sarmış’ın “Tasavvuf ve İslam” Adlı Kitabı”, İlim ve Sanat, Nisan-1996, ss. 70-76. Ercüment Özkan, Tasavvuf ve İslam, İst. 1996. Ferit Aydın, Tarikatta Rabıta ve Nakşibendilik, İst. 1996. Mustafa Aşkar, Tasavvuf Tarihi Literatürü, İst. 2006. Süleyman Uludağ, “Şiilik’te Tasavvuf”, Milletler Arası Tarihte ve Günümüzde Şiilik Semp., İst. 1993. Erol Güngör, İslam Tasavvufunun Meseleleri. Ali Bolat, Bir Tasavvuf Okulu Olarak Melametilik, İnsan yay. İst. 2003. Mustafa Kara, Tasavvufi Hayat ve Düşünceyi Tenkit (İsmail Hakkı Bursevi Örneği), Bursa’da Dünden Bugüne Tasavvuf Kültürü , 2003, cilt: II, sayı: , s. 195-203. Mehmet Bayrakdar, Tasavvufa Yabancı Tesir meselesi. İrfan Gündüz, Tasavvufi Bir Terim Olarak Rabıta. Süleyman Uludağ, Ruhbanlık ve Tasavvuf. Süleyman Uludağ, Keşif ve Keramet. Ali Bolat, Muhasibi’ye Göre Marifetin Unsurları. Ahmet Ögke, Bir Tasavvuf Terimi Olarak Ricâlü’l-Gayb -İbn Arabî’nin Görüşleri-, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, 2001, cilt: II, sayı: 5, s. 161-201.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sufilerin tasavvufu tenkidi ve melamet düşüncesi Tasavvufa içeriden bir tenkit örneği Tasavvufun Kökenine dair yapılan tartışmalar Şiilik ve Tasavvuf Seyr u Süluk, inrisab ve bey’at Şeyh-Mürşid, Silsile Zikir, ayin, sema Mücahede ve Riyazet Rabıta Ledün İlmi Tevekkül, kesb Bilgi anlayışı, Marifet Keşf ve keramet Ricalü-l-Gayb

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
54 Ev Ödevi 1 60 1
2 Final Sınavı 1 60 1
44 Makale Yazma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sufilerin tasavvufu tenkidi ve melamet düşüncesi
2 Tasavvufa içeriden bir tenkit örneği
3 Tasavvufun Kökenine dair yapılan tartışmalar
4 Şiilik ve Tasavvuf
5 Seyr u Süluk, intisab ve bey’at
6 Şeyh-Mürşid, Silsile
7 Zikir, ayin, sema
8 Mücahede ve Riyazet
9 Rabıta
10 Ledün İlmi
11 Tevekkül, kesb
12 Bilgi anlayışı, Marifet
13 Keşf ve keramet
14 Ricalü-l-Gayb
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1545247 Tasavvufa diğer İslam âlimlerinin yönelttiği tenkitler, sufilerin tasavvufa yönelik tenkitleri, tasavvufta yabancı tesir meselesi, Şiilik ve tasavvuf, tasavvufî bilginin yapısı ve temel özellikleri hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75413 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75412 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75415 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75423 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75414 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75422 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75417 Alana ait sorunları tespit edebilme,
8 75416 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
9 75419 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75418 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75421 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75420 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 3 3 3 3 4 2 4 5 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek