Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB632 Tasavvufun Temel Kaynakları 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Tasavvuf ilminin temel kaynakları hakkında bilgi edinmek ve çağdaş literatür bilgisi edinmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Ali Bolat, Mehmet Uyar, Muammer Cengiz

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Ethem Cebecioğlu, Tasavvuf Klasikleri, İst. 2010. 2. Mustafa Aşkar, Tasavvuf Tarihi Literatürü, İz yayıncılık, İst. 2006. 3. Mustafa Kara, Tekke Eğitimi ve Literatürü, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 2008, cilt: VI, sayı: 12 [Türk Eğitim Tarihi], s. 107-138 4. Mustafa Kara, XIV. ve XV. Yüzyıllarda Osmanlı Toplumunu Besleyen Türkçe Kitaplar, İslâmî Araştırmalar, 1999, cilt: XII, sayı: 2, s. 130-148 5. Süleyman Uludağ, Osmanlı Dönemi Tasavvuf Düşüncesinin Temel Kaynakları. 6. Mustafa Kara, Tasavvuf Istılahlarına Dair Kitaplar.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tasavvufun bir ilim olarak ortaya çıkışı, Tasavvuf tarihinin temel kaynaklarına bir bakış Zühd döneminde telif edilen eserler, örnek metin İlk dönem tasavvuf kaynakları, örnek metin Tasavvuf ilmini izah eden eserler, örnek metin İşari tefsirler, örnek metin Tarikatlar döneminde yazılan tabakat kitapları, örnek metin Adab kitapları, örnek metin Menakıbnameler, örnek metin Son dönemde yazılan genel ansiklopedik eserler, örnek metin Bir tarikatı ele alan eserler, örnek metin Silsile ve tekke mecmuaları, örnek metin Tasavvuf ıstılahlarını ele alan eserler, örnek metin Mutasavvıfları ele alan ensab kitapları, örnek metin Çağdaş bilimsel yayınlar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
54 Ev Ödevi 1 60 1
2 Final Sınavı 1 60 1
44 Makale Yazma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tasavvufun bir ilim olarak ortaya çıkışı, Tasavvuf tarihinin temel kaynaklarına bir bakış
2 Zühd döneminde telif edilen eserler, örnek metin
3 İlk dönem tasavvuf kaynakları, örnek metin
4 Tasavvuf ilmini izah eden eserler, örnek metin
5 İşari tefsirler, örnek metin
6 Tarikatlar döneminde yazılan tabakat kitapları, örnek metin
7 Adab kitapları, örnek metin
8 Menakıbnameler, örnek metin
9 Son dönemde yazılan genel ansiklopedik eserler, örnek metin
10 Bir tarikatı ele alan eserler, örnek metin
11 Silsile ve tekke mecmuaları, örnek metin
12 Tasavvuf ıstılahlarını ele alan eserler, örnek metin
13 Mutasavvıfları ele alan ensab kitapları, örnek metin
14 Çağdaş bilimsel yayınlar
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1336636 Temel kaynaklar hakkında bilgi sahibi olur.
2 1336637 Tasavvufun temel kaynaklarına dair örnek metinler hakkında bilgi sahibi olur.
3 1336638 Tasavvufun temel kaynaklarını tasavvuf literatürü içindeki diğer kaynaklar ile mukayese eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67681 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 67680 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 67683 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 67691 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 67682 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 67690 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 67685 Alana ait sorunları tespit edebilme,
8 67684 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
9 67687 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 67686 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 67689 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 67688 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 4 5 3 4 5 3 2 2 2
2 3 4 3 5 5 2 4 3 5 3 3 5
3 3 2 4 4 4 3 3 3 3 2 5 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek