Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB634 İslam Hukukunda Temel Hak ve Hürriyetler 927003 1 2 6

Dersin Amacı

İslam hukukunda temel insan haklarının ana hatlarıyla kavratılması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Muhsin Koçak

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Servet Armağan, İslam Hukukunda Temel Hak ve Hürriyetler Osman Eskicioğlu, Hukuk ve İnsan Hakları DİA, Hak, Adalet, Hürriyet maddeleri Şeref Ünal, Temel Hak ve Özgürlükler ve İnsan Hakları Hukuku Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukukuna Giriş

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İslam hukukunda temel insan hakları ana hatlarıyla ele alınacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 2 28
17 Alan Çalışması 3 15 45
34 Okuma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hak ve hürriyet kavramları
2 Temel hak ve hürriyetlerin sınıflandırılması
3 Şahsi hürriyetler
4 İslam hukukunda özel hayatın korunmasını sağlayan genel prensipler
5 Özel hayatın gizliliğini sınırlayan durumlar
6 Manevi hürriyetler
7 Din ve vicdan hürriyeti
8 Ara Sınav
9 Fikir açıklama hürriyeti ve açıklama vasıtaları
10 Fikir açıklama hürriyetinin sımnırları
11 Fikir suçları
12 İktisadi ve sosyal haklar ve hürriyetler
13 Siyasi haklar ve ödevler
14 Temel hak ve hürriyetler bağlamında uluslar arası çalışmalar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
55963 1373628 İslam hukuk terminolojisini kavrayabilme
55964 1379014 İslam aile hukukuna ait sorunları tespit edebilme
55965 1383695 İslam hukuku metinlerini okuyup anlayabilme
55966 1373284 Ana kaynakları hukuki açıdan anlar ve yorumlayabilme
55967 1381450 İslam hukuk metodolojisini kavrayabilme
55968 1388732 Bilimsel yöntemlerle yazı yazabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75413 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75412 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75415 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75423 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75414 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75422 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75417 Alana ait sorunları tespit edebilme,
8 75416 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
9 75419 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75418 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75421 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75420 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,