Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB639 Hukuka Giriş 927003 1 2 6

Dersin Amacı

İslam hukuku hakkında temel bilgileri öğrenmek ve daha sonraki konulara zihinsel hazırlık oluşturmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Nihat Dalgın

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Abdulkerim Zeydan , İslam Hukukuna Giriş Osman keskioğlu, İslam Hukuku ve Tarihi Hayreddin Karaman, İslam Hukuk Tarihi Ahmet ez-Zerka, el-Medhalü’l-fıkhi’l-âmm. DİA, ilgili maddeler

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İslam hukuk tarihi, İslam hukukunun temel kavram ve kurumları ele alınacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 0 0 0
2 Final Sınavı 0 0 0
5 Derse Katılım 0 0 0
17 Alan Çalışması 0 0 0
34 Okuma 0 0 0

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İslam hukuku ve özelliklerine genel bakış
2 Temel kavramlar
3 İslam hukukunun ilgi alanları
4 Fıkıh hukuk farkı
5 Farklı hukuk branşları
6 Hukuki metinlerin özellikleri
7 Hüküm kaynakları
8 Ara Sınav
9 İçtihat metodları
10 Toplum hukuk ilişkisi
11 Hukuk kuralları ve çeşitleri
12 Din, hukuk, ahlak ilişkisi
13 Fıkıh metinlerinin dili
14 Külli kaidelerden örnekler
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
56019 1379559 İslam hukukunun temel bilgilerini kavrama
56020 1383724 İslam hukukuna ait meseleleri kavrama
56021 1398300 Ana kaynakları hukuki açıdan anlar ve yorumlayabilme
56022 1398457 Akli delilleri yerli yerince kullanabilme
56023 1407413 İslam hukuk metodolojisini kavrayabilme
56024 1411029 Bilimsel yöntemlerle yazı yazabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75413 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75412 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75415 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75423 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75414 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75422 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75417 Alana ait sorunları tespit edebilme,
8 75416 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
9 75419 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75418 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75421 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75420 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,