Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB640 Hukuk Edebiyatı, Özellikleri ve Faydalanma Yolları 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Hukuk edebiyatının gelişimine katkıda bulunmuş ilim adamlarının hayatları ve eserleri ile eserlerini yazarken kullandıkları metotlar hakkında geniş bilgi sahibi olmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Ayhan AK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ahmet Özel, Hanefi Fıkıh Alimleri Hayrettin Karaman, İslam Hukuk Tarihi. İbn Abidin (Fihrist) DİA, Fıkıh maddesi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İslam hukukunun oluşum süreci, İslam hukukunda ortaya çıkan eserler, İslam hukuk ekollerinin ortaya çıkışı, İslam hukuk esaslarının genel içeriğidir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İslam’ın ilk dönemine ait yazılı eserler
2 Hanefi fıkıh ekolüne ait temel eserler
3 Hanefi ekolüne ait şerhler
4 Şafii fıkıh ekolüne ait temel eserler
5 Şafii ekolüne ait şerhler
6 Maliki fıkıh ekolüne ait eserler
7 Hanbeli fıkıh ekolüne ait eserler
8 Ara Sınav
9 Zahiri ve şiaya ait temel fıkıh eserleri
10 Mukayeseli fıkıh eserleri
11 Usul-i fıkha dair eserler
12 Belli alanlarda yoğunlaşmış temel eserler
13 Son dönem eserleri
14 Çağdaş fıkıh edebiyatı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1294382 İslam Hukukuna ait klasik ve güncel literatürü tanıyabilme
2 1294384 İslam hukukunun tarihsel gelişimim kavrayabilme
3 1294385 Ana kaynakları hukuki açıdan anlayıp yorumlayabilme
4 1294386 Akli delilleri yerli yerince kullanabilme
5 1294381 İslam hukuk metodolojisini kavrayabilme
6 1294383 Bilimsel yöntemlerle yazı yazabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67681 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 67680 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 67683 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 67691 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 67682 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 67690 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 67685 Alana ait sorunları tespit edebilme,
8 67684 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
9 67687 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 67686 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 67689 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 67688 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5
2 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5
3 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5
4 3 4 4 5 5 5 5 5 3 4 5 5
5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek