Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB641 Meşhur İslam Hukuk Ekollerinde İçtihat Felsefesi 927003 1 2 6

Dersin Amacı

İslam hukuku ekollerinde takip edilen içtihat yöntemlerinin kavratılması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Nihat Dalgın

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hayrettin Karaman, İslam Hukukunda İçtihat Fahrettin Atar, Fıkıh Usulü Y. Vehbi Yavuz, İslam Hukukunda İçtihat DİA, İçtihat, ittiba, mezhep vb. maddeler Mehmet Erdem, İslam Hukukunda İçtihadın Filolojik Temelleri

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Farklı fıkıh ekollerinde takip edilen içtihat metodlarının ele alınacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
17 Alan Çalışması 3 10 30
34 Okuma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İçtihat ve ilgili kavramlar
2 İçtihadın gerekliliği
3 İçtihat ve müçtehit olmanın şartları
4 Taklit ve ittiba kavramları ve hükmü
5 İçtihadi bilgi ve bağlayıcılığı
6 İçtihat farklılığının temel sebepleri
7 İçtihadın şeri deliller arasındaki yeri
8 Ara Sınav
9 Hanefilerin İçtihat metodları
10 Şafiilerin içtihat metodları
11 Malikilerin içtihat metodları
12 Hanbelilerin içtihat metodları
13 Zahirilerin içtihat metodları
14 Şianın içtihat metodları
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
56068 1155239 İslam hukukunda takip edilen içtihat yöntemlerine vakıf olabilme
56069 1172373 Kendisi derste aldığı teorik bilgiyi araştırmalarında kullanabilme
56070 1174988 Ana kaynakları hukuki açıdan anlar ve yorumlayabilme
56071 1145948 Akli delilleri yerli yerince kullanabilme
56072 1148472 İslam hukuk metodolojisini kavrayabilme
56073 1167215 Bilimsel yöntemlerle yazı yazabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67681 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 67680 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 67683 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 67691 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 67682 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 67690 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 67685 Alana ait sorunları tespit edebilme,
8 67684 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
9 67687 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 67686 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 67689 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 67688 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,