Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB644 İslam Hukukunda Maslahat Kuramı 927003 1 2 6

Dersin Amacı

İslam hukukunun genel ve özel amaçlarını kavramak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Osman Şahin

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İ. Kafi Dönmez, “Maslahat” DİA Ali Pekcan, İslam Hukukunda Gaye Problemi Şatıbi, el-Muvafakat M. Said Ramazan el-Buti, Davabitu’l-Maslaha fiş-şeriatil-islamiyye M. Ebu Zehra, İmam Malik Mahmud Abdülkerim Hasan, el-Mesalihu’l-Mürsele Abdurrahman Haçkalı, İzzuddin b. Abdisselam’da Maslahat Nazariyesi Ahmet Yaman (Der.), Mekasıd ve İçtihat Hallaf, Mesadıru’t-Teşri’i’l-İslami fima la nassa fih

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Maslahat ve mefsedet kavramları; hükümlerin talili; maslahat çeşitleri; Zaruri, haci ve tahsini maslahatlar; Maliki mezhebinde maslahat; Tufi'nin maslahat görüşü

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
5 Derse Katılım 14 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 2 28
27 Makale Yazma 6 7 42
29 Bireysel Çalışma 13 6 78

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Maslahat ve mefsedet kavramları
2 İslam hukukunun yasama kaynakları
3 Mansus maslahat çeşitleri (geçerli/mutebere-geçersiz/mülgat)
4 Zarurî, hâcî ve tahsinî maslahatlar ve mükemmilâtları
5 Mürsel maslahat çeşitleri (geçerli/mutebere-geçersiz/mülgat)
6 Hükümlerin talili ve maslahat
7 Maslahat ve mefsedette tercih
8 Ara sınav (Ödev değerlendirme)
9 Maliki mezhebinde maslahat-ı mürsele kuramı
10 Maliki mezhebinde maslahat-ı mürsele kuramının değerlendirilmesi
11 Tufi’nin maslahat görüşü ve değerlendirilmesi
12 İbadetlerdeki özel maslahatlar
13 Muamelelerdeki özel maslahatlar
14 Adli hükümlerdeki özel maslahatlar
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
55850 1512121 İslam hukuk terminolojisini kavrayabilme
55851 1512122 İslam hukukunun tarihi gelişimini kavrayabilme
55852 1512123 İslam hukuku metinlerini okuyup anlayabilme
55853 1512124 Ana kaynakları hukuki açıdan anlayıp yorumlayabilme
55854 1512126 İslam hukuk metodolojisini kavrayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75413 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75412 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75415 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75423 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75414 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75422 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75417 Alana ait sorunları tespit edebilme,
8 75416 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
9 75419 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75418 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75421 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75420 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
55850 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3
55851 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3
55852 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3
55853 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4
55854 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek