Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB667 Arapça Cümle Tahlilleri 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı temel ve orta seviyede Arapça bilgisine sahip olan öğrencilerin Arapça ile yazılan her türlü , ilmi, edebî, akademik ve güncel metinleri rahatlıkla okuma ve anlayabilmeleri ve bu konuda ortaya çıkacak ihtiyaçların karşılanmasını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Osman Keskiner

Ön Koşul Dersleri

Temel Düzeyde Arapça Bilgisine sahip olmak

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

A. et-Tunusî, Arabiyyetu Vesâilu’l-İ‘lâm, Kahire, 1989 (Basın Arapçası) dağarcık Yay. 2007, İstanbul; E. İşler- M. Yıldız, Arapça Modern Metinler, Ankara 2001. A. Tahir Haseneyn, Edevâtur’Rabt fi’l-Arabiyyeti’l-Muâsıra,

Dersin Sunulduğu Dil

Arapça

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Öğrencilerin klâsik ve modern olmak üzere, özgün Arapça metinleri okuma-anlama becerilerinin geliştirilmesi; metinler bağlamında sözcük, yapı ve anlam ilişkisini doğru ve hızlı biçimde kurmalarının sağlanması ve daha karmaşık ve değişik üsluplarla yazılmış ileri düzeydeki metinleri okuma-anlama ve kelime hazinesini zenginleştirmelerini sağlayacak nitelikte farklı konulardan seçilmiş güncel arapça metinler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Karşılamalar
2 Resmi ziyaretler
3 Toplantılar
4 konferanslar
5 Görüşmeler
6 Örgütler
7 Gösteriler
8 Olaylar
9 İç politika
10 Çatışma ve terör haberleri
11 Savaşlar
12 Yerel ve global ekonomi
13 Arap Dünyası Sorunları
14 Uluslar arası sorunlar
15 spor haberleri
16 final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1547463 Arap Dili ve Belağatine dair bileşik yapıdaki metinleri okuma ve anlama
2 1547465 Klasik Arapça metinleri okuyup anlama becerisini kazanma
3 1547462 Modern Arapça metinleri okuyup anlama becerisini kazanma
4 1547464 Arapça’dan Türkçe’ye, Türkçe’den Arapça’ya çeviri yapabilme becerisini kazanma
5 1547466 Klasik ve güncel literatür bilgisine sahip olma

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75413 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75412 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75415 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75423 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75414 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75422 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75417 Alana ait sorunları tespit edebilme,
8 75416 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
9 75419 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75418 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75421 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75420 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek