Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB670 Klasik Gramer Kitapları ve Yüksek Gramer 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Klasik gramer kitaplarının tanınması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç . Dr. Soner Gündüzöz

Ön Koşul Dersleri

Temel Arapça bilgisine sahip olmak

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sibeveyh, el-Kitab, İbn Cinni, Hasais, Zemahşeri, Mufassal, Merahul ervah, sarf ve nahiv cümlesi, Birgiviye ait eserler

Dersin Sunulduğu Dil

Arapça

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Klasik gramer kitaplarının dayandıkları kuramlar ve konuları ele alış tarzının belirlenmesine yönelik uygulama ve okumalar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
27 Makale Yazma 1 60 1
54 Ev Ödevi 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gramer kitaplarının iç planı
2 Gramer Kitaplarının düzenine etki eden amiller
3 Ekol yaklaşımlarının gramer kitaplarında etkileri
4 Amil nazariyesinin ekileri
5 Amil, mamul ve amel kavramları
6 Kuvvet nazariyesi ve etkileri
7 İlel nazariyesi ve etkileri
8 Basra, Kufe, Bağdat ve Endülüs dil okulu ürünleri
9 Terminolojik ayırımlar
10 Örnek konu incelemesi
11 Örnek konu incelemesi
12 Örnek konu incelemesi
13 Örnek konu incelemesi
14 Örnek konu incelemesi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
70455 1408015 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
70456 1412569 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme
70457 1419126 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
70458 1398598 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
70459 1406259 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
70460 1422115 Alana ait sorunları tespit edebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75413 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75412 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75415 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75423 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75414 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75422 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75417 Alana ait sorunları tespit edebilme,
8 75416 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
9 75419 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75418 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75421 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75420 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,