Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB675 Hz.Peygamber'İn Hadislerinde Garip Kelimeler 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalında yüksek lisans yapan öğrencilere, Hz. Peygamber’in fıkhî hadislerinde geçen nâdir kullanımlı (garib) kelimelerin yapılarını ve anlamlarını öğretmek, öğrencileri İslamın doğuşuyla ortaya çıkan garib ilmiyle tanıştırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Osman KESKİNER; Doç. Dr. Hüseyin Akgün

Ön Koşul Dersleri

Lisans derslerini almış olmak

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kitâbu Takrîbi’l-Garîb Li’bn-i Kutluboğa el-Hanefî El-Mugrib fî Tertîbi’l-Mu’rib el-Mutarrizî

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kur’an ve Hadislerde geçen garib kelimeler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
27 Makale Yazma 1 60 1
54 Ev Ödevi 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kitâbu’t-Tahârada geçen ilk 1-16. garib kelime
2 Kitâbu’t-Tahârada geçen 17-32. garib kelime
3 Kitâbu’s-Salâtda geçen ilk 1-16. garib kelime
4 Kitâbu’s-Salâtda geçen 17-33. garib kelime
5 Kitâbu’s-Salâtda geçen 34-49. garib kelime
6 Kitâbu’s-Salâtda geçen 50-65. garib kelime
7 Kitâbu’z-Zekâtda geçen ilk 1-16. garib kelime
8 Kitâbu’z-Zekâtda geçen 17-33. garib kelime
9 Kitâbu’z-Zekâtda geçen 34-49. garib kelime
10 Kitâbu’z-Zekâtda geçen 50-65. garib kelime
11 Kitâbu’z-Zekâtda geçen 66-81. garib kelime
12 Kitâbu’s-Savmda geçen ilk 1-16. garib kelime
13 Kitâbu’s-Savmda geçen 16-33. garib kelime
14 Kitâbu’l-Hacda geçen ilk16 garib kelime
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1340511 Arap Dilciliğinin tarihi gelişimini ve aşamalarını öğrenir.
2 1340512 Kur’an,Hadis ve diğer Arapça metinlerde geçen garib kelimeleri anlar
3 1340513 Arap Dili ve Belâgatına dair temel metinleri okur ve anlar
4 1340514 Klasik ve güncel literatür bilgisi elde eder
5 1340515 Klasik metinleri okuyup anlama becerisi kazanır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67681 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 67680 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 67683 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 67691 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 67682 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 67690 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 67685 Alana ait sorunları tespit edebilme,
8 67684 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
9 67687 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 67686 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 67689 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 67688 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 5 3 4 5 4 4 3 4 5 3
2 3 4 4 5 4 5 4 3 4 4 4 3
3 4 3 2 4 3 5 5 5 3 4 4 4
4 4 5 3 5 4 4 4 5 5 4 5 5
5 4 5 5 5 4 5 4 3 3 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek