Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB686 Tefsirde Tartışmalı Konular 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Tefsirde tartışmalı bazı konular hakkında öğrencinin bilgi sahibi olmasını sağlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Recep DEMİR, Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Sacit KURT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Muhammet Sacit Kurt, Kur'an'da Peygamberler ve Günah, İlahiyat Yayınları 2018. Muhsin Demirci, Tefsirde Metodolojik Sorunlar, İFAV Yayınları, 2012. Muhsin Demirci, Günümüz Tefsir Problemleri, İFAV Yayınları, 2017. M. Sait Şimşek, Günümüz Tefsir Problemleri, Kitap Dünyası Yayınları, 2016.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Yorumunda tartışma yaşanan bazı ayetler ve tefsirleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 50
29 Bireysel Çalışma 13 100 1
44 Makale Yazma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
27 Makale Yazma 1 59 59
29 Bireysel Çalışma 13 7 91

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hz. Adem'in çıkarıldığı cennet KUR'AN TEFSİRİNDE TARİHSELCİ YÖNTEM.pdf
2 Hz. Adem ilk insan mıdır? KUR'AN TEFSİRİNDE TARİHSELCİ YÖNTEM.pdf
3 Hz. Peygamber'in vahiy alırken dilini depreştirmesi (Kıyame 16) KUR'AN TEFSİRİNDE TARİHSELCİ YÖNTEM.pdf
4 Abese suresinin ilk ayetlerinde kınanan şahıs KUR'AN TEFSİRİNDE TARİHSELCİ YÖNTEM.pdf
5 Hz. İbrahim'in kurban edilen oğlu KUR'AN TEFSİRİNDE TARİHSELCİ YÖNTEM.pdf
6 Garanik meselesi KUR'AN TEFSİRİNDE TARİHSELCİ YÖNTEM.pdf
7 İlmi tefsir meselesi KUR'AN TEFSİRİNDE TARİHSELCİ YÖNTEM.pdf
8 Hz. Peygamber'in Zeynep binti Cahş ile evliliği KUR'AN TEFSİRİNDE TARİHSELCİ YÖNTEM.pdf
9 Çok evlilik meselesi KUR'AN TEFSİRİNDE TARİHSELCİ YÖNTEM.pdf
10 Kur'an'a abdestsiz dokunma meselesi KUR'AN TEFSİRİNDE TARİHSELCİ YÖNTEM.pdf
11 Hz. Peygamber'in her konuştuğu vahiy midir? KUR'AN TEFSİRİNDE TARİHSELCİ YÖNTEM.pdf
12 Hz. Davud ve koyun meselesi KUR'AN TEFSİRİNDE TARİHSELCİ YÖNTEM.pdf
13 Hz. İbrahim Allah'ı aklıyla mı buldu? KUR'AN TEFSİRİNDE TARİHSELCİ YÖNTEM.pdf
14 Kur'an Kıssalarının tarihselliği meselesi KUR'AN TEFSİRİNDE TARİHSELCİ YÖNTEM.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1294579 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme
2 1294580 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
3 1294581 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67681 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 67680 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 67683 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 67691 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 67682 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 67690 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 67685 Alana ait sorunları tespit edebilme,
8 67684 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
9 67687 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 67686 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 67689 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 67688 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 5 5 5 3 5 3 3 3 5 5
2 2 2 5 5 5 3 5 3 3 3 5 5
3 2 2 5 5 5 3 5 3 3 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek