Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB689 Mevzu Hadisler 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Hz. Peygamber’in hadislerine karışan uydurmaları tüm boyutlarıyla tanıma ve tespitinin yapılması. Bu konuda öğrencinin asgari bilgi donanımına sahip olması ve bu konuda yorum yapabilecek düzeye ulaşmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Hüseyin AKGÜN

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Kandemir, Yaşar, Mevzu Hadisler: Menşei ve Tanıma Yolları, Ankara 1975 2- Uydurma Hadisleri Tanıma Yolları-İbnü’l-Kayyim el-Cevziyye, İstanbul 2006 3- İbnü’l-Cevzi, el-İlelü’l-Mütenahiye, Beyrut 1983 4- İbnü’l-Cevzi, Kitabu’l-Mevzuat, Kahire 1987 5- Suyuti, el-Lealiu’l-Masnua, Beyrut 1975 6- Ukayli, Kitabu’d-Duafa, Beyrut 1984 7- İbn Arrak, Tenzihu’ş-Şeria, Beyrut 1981 8- Cihan, Sadık, Uydurma Hadislerin Doğuşu ve Sosyo-Politik Olaylarla İlişkisi, Samsun 1997

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Hadis uydurmanın tarihi, sebepleri ve çeşitleri değişik kaynaklardan istifade ederek ele alınacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
54 Ev Ödevi 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 5 70
34 Okuma 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hadis Uydurma Hareketinin Başlangıcı
2 Hadis Uydurma Hareketinin Sebepleri
3 Hadis Uydurmada Etkili Kesimler
4 Siyasi Gruplar
5 Theological Sects
6 Kıssacılar
7 Hadis Uydurma Hareketine Karşı Alınan Tedbirler
8 Sahabenin Aldığı Tedbirler
9 Tabiin Dönemi Uygulamaları
10 Münekkid Hadis İmamları Dönemi
11 Mevzu Hadislerin Toplandığı Kaynaklar
12 Rical Kitapları
13 Özel Yazılmış Kaynaklar
14 İsrailiyat-Uydurma Hadis İlişkisi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1322683 Hadis uydurma hareketinin başlangıcını öğrenir.
2 1322684 Hadis uydurma hareketinin sebeplerini öğrenir.
3 1322685 Hadis uydurma hareketine karşı alınan tedbirleri öğrenir.
4 1322686 Mevzu Hadislerin Toplandığı Kaynakları öğrenir.
5 1322687 İsrailiyat-Uydurma Hadis İlişkisini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67681 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 67680 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 67683 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 67691 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 67682 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 67690 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 67685 Alana ait sorunları tespit edebilme,
8 67684 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
9 67687 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 67686 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 67689 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 67688 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 3 5
2 4 4 5 5 3 3 4 5 5 4 4 4
3 4 5 5 4 3 3 5 4 3 5 3 5
4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 2 3 4
5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek