Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HYL609 Siyasi Partiler Hukuku 927003 1 2 0

Dersin Amacı

Bu ders kapsamında, siyasi parti kavramı, siyasal partiler hukukunun oluşumu ve gelişimi, siyasi partilerin kuruluşu, teşkilatlanması ve çalışması, siyasi partilerin tüzel kişiliğinin sona ermesi, siyasi partiler ve demokrasi ve siyasi partiler hukukunun temel sorunları değerlendirilecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç Dr. Erdal Abdulhakimoğulları

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Gerek Türk hukuk uygulaması gerekse Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki düzenlemeler ve mahkeme kararları ışığında siyasi partiler hukukunun tarihi gelişimi, muhtevası ve sınırları irdelenecektir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

YANIK Murat, ÖZCAN Hüseyin, Siyasi Partiler Hukuku, Der Yayınevi, İstanbul 2012. AKARTÜRK Ekrem Ali, Parlamenter Rejim Uygulamaları ve Parti Sistemleri, İstanbul 2010. BİLİR Faruk, Siyasi Partilerde Parlamento Adaylarının Belirlenmesi (Karşılaştırmalı Bir İnceleme), Ankara 2007. ÖZBUDUN, Ergun Batı Demokrasilerinde ve Türkiye’de Parti Disiplini, Ankara 1968. DUVERGER Maurice, Siyasi Partiler, Bilgi Yayınevi Ankara 1974.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Siyasi partilerin kuruluş, örgütlenme ve kapatılmalarına ilişkin Türk hukuk uygulaması ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları incelenir. Siyasi partilere maddi yardım ve mali denetime ilişkin mevzuat irdelenir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
9 Problem Çözümü 7 10 70
10 Tartışma 5 5 25
17 Alan Çalışması 10 2 20
29 Bireysel Çalışma 6 6 36
54 Ev Ödevi 11 3 33

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Siyasal Haklar ve Ödevler( Katılma Hakları)
2 Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakları
3 Siyasi parti kavramı
4
5 Siyasi Partilerin Örgütlenmesi ve Çalışması
6 Parti kurma, partilere girme ve partilerden çıkma
7 Siyasi Partilerin uyacakları esaslar
8 Siyasi Partilere Getirilen Yasaklar
9 Siyasi Partilere Devlet yardımı ve Siyasi Partilerin Mali denetimi
10 Siyasi partiler ve demokrasi
11 Siyasi Partilerin Kapatılması
12 Siyasi Partilere İlişkin 2001 ve 2010 Anayasa değişiklikleri
13 Siyasi Partiler Kanunu
14 Siyasi partiler hukukunun temel sorunları
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
56361 1442946 Bu ders kapsamında öğrenci demokrasi ve siyasal hayata katılım ilişkisi çerçevesinde siyasi parti kavramı hakkında teorik standartları öğrenir. Siyasi partilerle ilgili teorileri kavrar.
56362 1442951 Siyasi partiler düzeninin işleyişine katkı sağlayacak analizler yapabilir.
56363 1442973 Bu alandaki mevzuat hükümlerini isabetli yorumlayabilir.
56364 1443022 Bu alandaki yargı içtihatlarını eleştirel biçimde yorumlayabilir.
56365 1443027 Edinilen bilgilerle siyasi partiler hukukuna ilişkin sorunları yorumlayabilir ve çözüme yönelik değerlendirmelerde bulunabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75433 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, Kamu Hukuku alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 75424 Kamu Hukukuna ilişkin hukuki problemleri çözme yetisi kazanmak
3 75425 Kamu Hukukuna ilişkin sorunlarda disiplinlerarası çalışma yetisi kazanmak
4 75426 Kamu Hukukuna ilişkin bilgilere Karşılaştırmalı Hukuk ekseninde sahip olma yetisi kazanmak
5 75427 Kamu Hukukuna ilişkin teorik ve normatif bilgileri elde edip değerlendirme, yorumlama ve elde ettiği bu bilgileri somut hukuki uyuşmazlıklara uygulayarak çözüm üretebilme becerisini kazanmak
6 75431 Kamu Hukuku alanında bilimsel kurallara riayet edecek tarzda akademik çalışmalar yürütebilmek
7 75432 kamu hukukuna ilişkin akademik çalışmalarda bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği kazanmak
8 75429 kamu hukukuna ilişkin akademik çalışmalarda öğrenme yetkinliği kazanmak
9 75430 kamu hukukuna ilişkin akademik çalışmalarda iletişim ve sosyal yetkinlik kazanmak
10 75428 Kamu Hukukuna ilişkin akademik çalışmlarda teorik ve normatif bilgileri elde edip değerlendirme, yorumlama ve elde ettiği bu bilgileri somut hukuki uyuşmazlıklara uygulayarak çözüm üretebilme becerisini kazanmak