Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HYL616 Uluslararası Hukukta Güncel Sorunlar 927003 1 2 0

Dersin Amacı

Uluslararası güncel sorunların hukuki boyutları alanında lisansüstü düzeyde bilgi paylaşımı sağlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çakır

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hüseyin Pazarcı: Uluslararası Hukuk, Turhan Kitabevi, Ankara 2012 Her öğrenci için konusuna göre uluslararası güncel sorunlarla ilgili o dönemki güncel makale vb yayınlar

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Uluslararası güncel sorunların diplomatik ve yargısal çözüm yollarını inceler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 0 0 1
2 Final Sınavı 0 0 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
9 Problem Çözümü 3 5 15
10 Tartışma 2 6 12
29 Bireysel Çalışma 45 2 90
34 Okuma 5 2 10
54 Ev Ödevi 5 3 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin olduğu dönemde uluslararası hukukun alanına giren uluslararası güncel sorunların belirlenmesi
2 uluslararası uyuşmazlıkların yargı dışı diplomatik çözüm yolları
3 Uluslar arası uyuşmazlıkların yargısal çözüm yolları
4 Hakkaniyet ve nisfet
5
6 Uluslararası Ceza Mahkemesi
7 Devletlerin sorumluluğu
8 Uluslararası örgütlerin sorumlulukları
9 Uluslararası çevrenin korunması
10 Kültürel varlıkların korunması
11 İnsancıl hukuk
12 ASEAN
13
14 AB
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
78442 1443847 Uluslararası sorunları analiz gücü kazanır.
78443 1443856 Uluslararası sorunların hukuki çözüm yolları konusunda bilgi sahibi olur
78444 1443860 Uluslararası uyuşmazlıkları diplomatik ve yargısal yollardan çözme konusunda insiyatif almayı öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75433 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, Kamu Hukuku alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 75424 Kamu Hukukuna ilişkin hukuki problemleri çözme yetisi kazanmak
3 75425 Kamu Hukukuna ilişkin sorunlarda disiplinlerarası çalışma yetisi kazanmak
4 75426 Kamu Hukukuna ilişkin bilgilere Karşılaştırmalı Hukuk ekseninde sahip olma yetisi kazanmak
5 75427 Kamu Hukukuna ilişkin teorik ve normatif bilgileri elde edip değerlendirme, yorumlama ve elde ettiği bu bilgileri somut hukuki uyuşmazlıklara uygulayarak çözüm üretebilme becerisini kazanmak
6 75431 Kamu Hukuku alanında bilimsel kurallara riayet edecek tarzda akademik çalışmalar yürütebilmek
7 75432 kamu hukukuna ilişkin akademik çalışmalarda bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği kazanmak
8 75429 kamu hukukuna ilişkin akademik çalışmalarda öğrenme yetkinliği kazanmak
9 75430 kamu hukukuna ilişkin akademik çalışmalarda iletişim ve sosyal yetkinlik kazanmak
10 75428 Kamu Hukukuna ilişkin akademik çalışmlarda teorik ve normatif bilgileri elde edip değerlendirme, yorumlama ve elde ettiği bu bilgileri somut hukuki uyuşmazlıklara uygulayarak çözüm üretebilme becerisini kazanmak