Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HYL633 Deniz İhtilafları 927003 1 2 0

Dersin Amacı

Uluslararası alanda deniz alanına ilişkin ihtilafların uluslararası hukuk açısından lisansütü düzeyde bilgi paylaşımının sağlanması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çakır

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Doç.Dr.M.Aydoğan ÖZMAN, “Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi” Ankara, 1984 M.Aydoğan ÖZMAN, “Deniz Hukuku I” Ankara, 2006 Prof. Dr. Hakan Karan, Sami Aksoy, “Deniz Hukuku Mevzuatı”, 2011, Ankara Her öğrenci için konusuna göre uluslararası deniz ihitilafalıyla ilgili o dönemki güncel makale vb. yayınlar

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Uluslararası hukukta deniz ihtilaflarına ilişkin güncel sorunları ve yargısal çözüm yollarını inceler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 8 2 16
29 Bireysel Çalışma 14 5 70
54 Ev Ödevi 14 4 56

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin olduğu dönemde uluslararası hukuk ve deniz ihtilafları alanına giren sorunların belirlenmesi
2 1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi
3 Karasuları
4 Kıta Sahanlığı
5 Boğazlar
6 Adalar
7 Gemi korsanları
8 Zararsız geçiş hakkı
9 Bitişik bölge kavramı
10 İç sular
11 IMO (International Maritime Organization)
12 Denizlerdeki Kirlilik ve önlemeye ilişkin uluslar arası sözleşmeler
13 BIMCO, BALTIC AND INTERNATIONAL MARITIME COUNCIL : Baltik ve Uluslararası Denizcilik Komitesi
14 GREENPEACE
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
78808 1443028 Uluslararası hukukta deniz alanına ilişkin ihtilafları analiz edebilme yetisi kazanır.
78809 1443047 Deniz ihtilaflarına dair hukuki çözüm yolları konusunda bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75433 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, Kamu Hukuku alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 75424 Kamu Hukukuna ilişkin hukuki problemleri çözme yetisi kazanmak
3 75425 Kamu Hukukuna ilişkin sorunlarda disiplinlerarası çalışma yetisi kazanmak
4 75426 Kamu Hukukuna ilişkin bilgilere Karşılaştırmalı Hukuk ekseninde sahip olma yetisi kazanmak
5 75427 Kamu Hukukuna ilişkin teorik ve normatif bilgileri elde edip değerlendirme, yorumlama ve elde ettiği bu bilgileri somut hukuki uyuşmazlıklara uygulayarak çözüm üretebilme becerisini kazanmak
6 75431 Kamu Hukuku alanında bilimsel kurallara riayet edecek tarzda akademik çalışmalar yürütebilmek
7 75432 kamu hukukuna ilişkin akademik çalışmalarda bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği kazanmak
8 75429 kamu hukukuna ilişkin akademik çalışmalarda öğrenme yetkinliği kazanmak
9 75430 kamu hukukuna ilişkin akademik çalışmalarda iletişim ve sosyal yetkinlik kazanmak
10 75428 Kamu Hukukuna ilişkin akademik çalışmlarda teorik ve normatif bilgileri elde edip değerlendirme, yorumlama ve elde ettiği bu bilgileri somut hukuki uyuşmazlıklara uygulayarak çözüm üretebilme becerisini kazanmak