Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
YDA101 Almanca I 927003 1 1 2

Dersin Amacı

Önceden belirlenmiş yakın çevre istasyonlarında arazi çalışmaları yaparak öğrencilere arazi çalışma yöntemlerini kavratmak ve derslerde görülen teorik konuların uygulamalarını gerçekleştirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ali Uzun Prof. Dr. Cevdet Yılmaz

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Uzun, A. (2018). Ladik - Boraboy Gölü Tatbikatı Arazi Raporu (Yayımlanmamış Ders Notu). Uzun, A. (2018). Kızılırmak Deltası (Bafra) Tatbikatı Arazi Raporu (Yayımlanmamış Ders Notu). Uzun, A. (2000). Samsun İlinin Başlıca Coğrafi Özellikleri Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi, Coğrafya Serisi 1, 81-105. Uzun, A. (2018). Aşağı Kürtün Vadisi (Samsun) Paleosolleri: Paleocoğrafya Açısından Bir Değerlendirme. Jeomorfoloji Derneği Bülteni 2, 14-20. Yılmaz, C. (1997). Coğrafya Eğitiminde Arazi Tatbikatlarının Önemi ve Bir Uygulama Örneği. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10, 287-307.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yöre ve yakın çevrede gözlem ve incelemeler, coğrafya bilgi birikiminin arazide test edilmesi alanlarında yapılmaktadır. Bölüm başkanlığınca hazırlanan programlar çerçevesinde yürütülmektedir. Başlıca uygulama alanları: Samsun şehri, Çarşamba ve Yeşilırmak deltası, Bafra ve Kızılırmak deltası.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
20 Rapor Hazırlama 1 50 1
2 Final Sınavı 1 50 1
36 Rapor 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 4 56
16 Alan Gezisi 3 4 12
20 Rapor Hazırlama 3 10 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 13 13
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
49 Performans 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin amacı, önemi, kaynakları Arazi çalışması için gerekli olan malzemeler ve kullanımları.
2 Arazi çadırının kurulması ve sökülmesi. Arazide günlük ihtiyaçlar ve karşılanması.
3 LADİK BORABOY TATBİKATI 1.Gürgendağı İstasyonu; 1.1. Karadeniz dağlarının oluşumu, 1.2. Kıvrımlı ve faylı yapılar. 2. Top tepe istasyonu; 2.1 Akarsu aşyındırması ve vadi tipleri, 2.2. Aşınım yüzeyleri ve aşınmadan arta kalan tepeler.
4 3. Ladik gölü istasyonu; 3.1. KAF hattının depremselliği, 3.2. Ladik gölünün oluşumu, 3.3. Akdağ'ın oluşumu ve dağ eteği ovası.
5 4. Boraboy gölü istasyonu; 4.1. Oluşumlarına göre göl çeşitleri, 4.2. Boraboy gölünün oluşumu, metrik ve akvatik özellikleri, 4.3. Göl çevresinin fauna ve florası.
6 ALTINKAYA BARAJI ve KIZILIRMAK DELTASI TATBİKATI 1. Balık göllerİ istasyonu, 1.1. Balık göllerinin oluşumu, 1.2. Göl çevresinin doğal ortam özellikleri, 1.3. Sulak alanlar ve sürdürülebilir kullanımları.
7 2.Altınkaya barajı ve HES istasyonu; 2.1. Baraj gölünün özellikleri, 2.2. HES'lerde elektrik üretimi, 2.3. Asarkaya kalesi ve kartstik mağara, 2.4. Kayıkla taşımacılık ve kızılrmak vadisinin ulaşım açısından önemi.
8 3. İkiztepe höyüğü istasyonu; 3.1. İkiztepe'nin kuruluş yeri ve antik dönemdeki yerleşme özellikleri 3.2. Kazı yerinin incelenmesi ve kültür katları.
9 4. Kızılırmak ağzı istasyonu; 4.1. Delta bütçesi ve kıyı gerilemesi, 4.2. Kıyı tahkimatları ve yapay kıyılar. 4.3. Kayalık kıyıların şekillenmesi ve endirek üzerinde alveol oluşumu. 4.4. Deniz fenerleri ve ulaşım açısından önemleri.
10 ARA SINAV
11 SAMSUN ŞEHRİ VE YAKIN ÇEVRESİ TATBİKATI 1. Toraman tepe istasyonu, 1.1. Samsun'da yerleşmenin tarihçesi ve şehrin kuruluş yeri özellikleri. 1.2. Samsun'un ulaşım özellikleri; denizyolu, karayolu demiryolu ve hava alanları. 1.3. Samsun limanı ve serbest bölge, 1.4. Samsun'da nüfus ve yerleşme; şehrin dikey ve yatay gelişimi.
12 2. Çatalarmut heyelan sahası istasyonu; 2.1. Heyelanların oluşumu ve çeşitleri, 2.2. Heyelanların ulaşıma etkileri. 3. Kadıköy heyelan sahası istasyonu; 3.1. Heyelanların ulaşım ve yerleşmeye etkileri, 3.2. Heyelanlı alanların kullanımı
13 4. Katı atık depo istasyonu: 4.1. Katı atıkların depolanması, 4.2. Tıbbi atıkların bertaraf edilmesi.
14 5. Samsun müzeleri. 5.1. Arkeoloji müzesinin gezilmesi, 5.2. Etnografik eserler, 5.3.Bandırma vapuru.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1295503 Bir arazi uygulaması programı hazırlayabilir ve bağımsız olarak gerçekleştirebilir.
2 1295504 Tatbikat güzergahlarının temel coğrafi özelliklerini bilir.
3 1295501 Coğrafya araştırması için arazi gözlemleri yapar, gerekli bilgileri derler ve değerlendirir.
4 1295505 Nüfus, yerleşme, ulaşım ve ekonomik faaliyetlerle doğal ortam özellikleri arasandaki temel ilişkileri bilir ve açıklar.
5 1295502 Arazi çadırını söküp takabilir ve arazide bir gün geçirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63728 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 63714 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 63715 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 63716 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 63717 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 63718 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 63719 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 63727 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 63720 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 63721 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 63722 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 63723 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 63724 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 63725 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 63726 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek