Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İŞL612 Marka Yönetimi 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Marka olmak, içinde bulunduğumuz yüzyılın işletmecilik dünyasının önem verdiği veya yoğunlaştığı bir alan olmuştur. İşletmeler bir dönemler daha çok üretmeye veya daha çok pazarlamaya odaklanmışken bugün belkide marka olmaya yönelmeleri kaçınılmaz olmaktadır. Son zamanlarda özellikle pazarlamacıların yoğunlukla ilgilendikleri konulardan biri üretilen mal ve hizmetlerin pazarda markalaşma süreci ile kazanacakları ilave değerlerdir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Evrim ERDOĞAN YAZAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Stratejik Marka Yönetimi Nobel Yayınevi Kevin Lane Keller Marka Değeri Yönetimi, Mediacat David Aaker

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

marka olmak marka konumlandırma marka kişiliği ve imajı marka iletişimi marka denkliği marka yayma global marka

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
10 Tartışma 1 20 1
18 Örnek Vaka İncelemesi 4 20 1
21 Rapor Sunma 1 20 1
22 Proje Hazırlama 1 40 1
2 Final Sınavı 1 40 1
36 Rapor 1 60 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
17 Alan Çalışması 1 7 7
20 Rapor Hazırlama 1 20 20
21 Rapor Sunma 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 8 10 80
36 Rapor 1 20 20
54 Ev Ödevi 15 1 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Marka ve Marka İle İlgili Kavramlar 1. Hafta Marka ile ilgili temel kavramlar.pptx
2 Marka Yaratma Stratejileri 2. Hafta Marka Yaratma Stratejileri.pptx
3 Marka Konumlandırma 3.Hafta Marka Konumlandırma.pptx
BÖLÜM 2.pptx
4 Marka Rezonansı ve Marka Değer Zinciri BÖLÜM 3.pptx
5 Marka Değeri 5. Hafta Marka Değeri.pptx
6 Marka İmajı, Marka Farkındalığı, Marka Kimliği, Marka Bağımlılığı, Marka Kişiliği 6. Hafta Marka İmajı, Kimliği.pptx
7 Marka Genişletme Stratejileri 7. Hafta Marka Genişletme.pdf
8 Marka İletişimi Bütünleşik Marka İletişimi.pdf
9 Küresel Marka Yönetimi Küresel Marka Stratejileri.pdf
10 Elektronik Pazarlada Markalama
11 Örnek Vaka I CarrefourSA_yeni_versiyon.pdf
12 Örnek Vaka II FORDTRUCKS_08_WEB_MF_VAKA_ 20_Subat2017.pdf
13 Örnek Vaka III MF_04Opet_CRM_19_Aralik_2017 (1).pdf
14 Örnek Vaka IV Arzum_vaka-markalar-fisildiyor.pdf
15 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1549415 Marka ile ilişkili kavramları bilir ve kullanır
2 1549413 Bir marka için iletişim stratejileri geliştirir
3 1549414 Piyasada marka yaratma ve marka değerini arttırma için kullanabileceği stratejileri bilir
4 1549416 Küresel markaların kullandıkları stratejileri bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75483 Alanı ile ilgili olarak mesleki yaşamında kullanabileceği çağdaş ve güncel bilgilere ve literatürde geçerli olan teorik bilgiye sahiptir.
2 75484 Alanı ile ilgili olarak mesleki yayın ve dergileri takip edebilecek teknik lisan ve jargona sahiptir.
3 75485 Alanı ile ilgili kuramsal uygulamalı bilgiye sahiptir, ulusal ve uluslar arası kariyer/rekabet ortamında ihtiyaç duyulan yetkinlik ve özelliklere sahiptir.
4 75486 İşletme Yönetimi ile ilgili kuramsal bilgileri öğrenme ve mesleği ile ilgili modern teknolojiyi kullanma, takım çalışması yapabilme, yaşam boyu öğrenme güdüsüne ve mesleki etik ve sorumluluk anlayışına sahip olup ulusal ve uluslararası sorunlar hakkında bilgi sahibidir.
5 75487 Alanında elde ettiği teorik ve kuramsal bilgiyi kavramsal ve bilişsel bilgiye dönüştürebilir; bu bilgi ile seçtiği kariyer alanında bir işi bağımsız olarak yapma ve yürütme becerisine sahiptir.
6 75488 İlgi ve yeteneği ile uyumlu bir alanda uzmanlaşma becerisine sahiptir.
7 75489 Uzmanlaşma ile birlikte geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiye ait verileri toplama, yorumlama ve analizde kullanabilme, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütme ve yönlendirmede kullanabilme becerisine sahiptir.
8 75490 Alanında elde ettiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilme ve işyeri ortamına aktarabilme becerisine sahiptir.
9 75491 Alanı ile ilgili olarak elde ettiği bilişsel bulguları iş ve sosyal çevresi ile paylaşır.
10 75492 Alanı ile ilgili olarak elde ettiği teorik bilgi ve bulguları staj, part-time çalışma ve kariyer seminerleri ve çalıştayları gibi kariyer geliştirme olanakları ile geliştirir.
11 75493 Alanı ile ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabilme, liderlik davranışı gösterebilmekte ve bağımsız davranabilmektedir.
12 75509 Girişimcilik hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibidir.
13 75494 Alanı ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk alabilmekte, pragmatik düşünebilme ve çözüm önerisi getirebilmektedir.
14 75510 Yenilik ve innovasyonun önemi hakkında bilgi sahibi olur.
15 75495 Alanı ile ilgili konularda öngörü yapabilmekte ve yenilikçi olabilmektedir.
16 75511 Girişimcilik desteklerine ulaşma konusunda bilgi sahibidir.
17 75496 Alanı ile ilgili olarak edindiği teorik, kuramsal ve uygulamaya dayalı bilgi ve beceriyi kariyeri süresince verileri analiz etmede ve sorunlara bulgulara ve neden-sonuç ilişkisine dayalı çözüm önerileri geliştirmede kullanabilmektedir.
18 75497 Alanında edindiği bilgi ve becerileri yaşam boyu öğrenme felsefesi ile bütünleştirebilmektedir.
19 75498 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriyi kariyer yaşamında kullanabilme ve işyeri ortamına aktarabilmektedir.
20 75499 İşyerinde karşılaştığı işletme olayları ile ilgili sorunlar karşısında ve proje faaliyetlerinde bilimsel veri ve bulguları kullanabilmektedir.
21 75500 Alanı ile ilgili olarak kazandığı bilgi, deneyim ve tecrübeyi işyerinde ve sosyal çevresinde öğrenme yetkinliğini artırmada kullanabilmektedir.
22 75501 İşletmenin sosyal çevresi ile ilişki kurmasına yardımcı olan sosyal sermaye yeteneğine sahip olabilmektedir.
23 75502 Sosyal sermaye ve iletişim yetkinliği ile işletmeyi sosyal çevrede temsil edebilmektedir.
24 75503 Alanı ile ilgili bir yabancı dili mesleki bilgileri takip etme, meslektaşları ile iletişim kurma ve uluslararası işletmelerle iletişimde kullanabilmektedir.
25 75504 Alanı ile ilgili Microsoft Office yazılım programlarını kullanabilmekte ve yönetebilmekte, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmektedir.
26 75505 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların duyurulmasında mesleki etik ve sorumluluğa sahiptir.
27 75506 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
28 75507 İşletme Yönetimi’nin yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar.
29 75508 İşletme Yönetimi’nin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavrar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 3 5 4 5 5 5 5 3 2 1 4 1 3 1 3 2 3 1 3 1 1 4 1 1 3 3 1
2 5 5 3 5 4 5 5 5 4 3 2 1 5 1 4 1 3 2 3 1 3 1 1 1 1 1 3 3 1
3 5 5 3 5 4 5 5 5 4 3 2 1 5 1 4 1 3 2 5 1 3 1 1 1 1 1 3 3 1
4 5 5 3 5 4 5 5 5 4 3 2 1 5 1 4 1 3 2 4 1 3 1 1 1 1 1 3 3 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek