Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İŞL618 Üretim Yönetimi 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin temel amacı, üretim yönetimiyle alakalı temel kavram ve konuları öğrencilere aktarmak ve işletmelerde üretim stratejisinin geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan temel gereksinimleri öğrencilere kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Aysel ÇETİNDERE FİLİZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Üretim/İşlemler Yönetimi I, Yrd.Doç.Dr.Mesiha Saat ERSOY, Prof.Dr.Abdullah ERSOY, İmaj Yayınevi, 2015. Üretim/İşlemler Yönetimi, Stratejik Kararlar ve Karar Modelleri, Prof.Dr.Sevinç ÜRETEN, Gazi Kitabevi.2013 Üretim Yönetimi, Süreçleri ve Tedarik Zincirleri, Çeviri Editörü: Prof.Dr.Semra BİRGÜN, Krajewski, Ritzman, Malhotra, Nobel Yayınları. Yardımcı Ders Kitapları. 2014 İşlemler Yönetimi, Joseph G.MONKS, Çeviren: Prof.Dr.Sevinç ÜRETEN, Nobel Yayınları, 1996. Üretim Yönetimi, Prof.Dr.Bülent KOBU, Avcıol Basım Yayın, İstanbul, 2003 Üretim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Uygulamalar, Bülent Sezen, Elif Yayınevi, Ankara, 2011

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Üretim yönetimine giriş, üretim stratejisi, kalite yönetimi, istatistiksel süreç denetimi, tahmin, karar ve karar metadolojisi, ürün tasarımı ve geliştirilmesi, süreç teknolojisi ve otomasyon, kapasite planlaması, kuruluş yeri seçimi, üretim tesislerinin yerleştirilmesi, iş tasarımı ve ölçümü, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi, stok yönetimi, toplam üretim planlaması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
5 Derse Katılım 7 10 1
18 Örnek Vaka İncelemesi 4 20 1
2 Final Sınavı 1 50 1
38 Rapor Hazırlama 1 25 1
39 Rapor Sunma 1 25 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
18 Örnek Vaka İncelemesi 4 3 12
20 Rapor Hazırlama 1 20 20
21 Rapor Sunma 1 2 2
28 Makale Kritik Etme 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 3 21 63
34 Okuma 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Üretim yönetimine giriş
2 Üretim stratejisi
3 Kalite yönetimi, istatistiksel süreç denetimi
4 Tahmin
5 Karar ve karar metodolojisi
6 Ürün tasarımı ve geliştirilmesi
7 Arasınav
8 Süreç teknolojisi ve otomasyon
9 Kapasite planlaması ve yönetimi
10 Kuruluş yeri seçimi
11 Üretim tesislerinin yerleştirilmesi
12 İş tasarımı ve ölçümü
13 Lojistik ve tedarik zinciri yönetimi
14 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1475114 Üretim ve üretim yönetimine ilişkin temel düzeyde bir bilgi birikimi kazanır.
2 1475115 Üretim stratejisinin tasarlanması, oluşturulması ve etkin bir biçimde uygulanması için gereken niteliklerin farkında olacaktır.
3 1475116 Tahmin ve karar verme tekniklerine ilişkin giriş düzeyinde bilgi sahibi olur.
4 1475117 Üretim yönetiminde karşılaşılan problemlerin yapısı ve çözülmesi konusunda bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75483 Alanı ile ilgili olarak mesleki yaşamında kullanabileceği çağdaş ve güncel bilgilere ve literatürde geçerli olan teorik bilgiye sahiptir.
2 75484 Alanı ile ilgili olarak mesleki yayın ve dergileri takip edebilecek teknik lisan ve jargona sahiptir.
3 75485 Alanı ile ilgili kuramsal uygulamalı bilgiye sahiptir, ulusal ve uluslar arası kariyer/rekabet ortamında ihtiyaç duyulan yetkinlik ve özelliklere sahiptir.
4 75486 İşletme Yönetimi ile ilgili kuramsal bilgileri öğrenme ve mesleği ile ilgili modern teknolojiyi kullanma, takım çalışması yapabilme, yaşam boyu öğrenme güdüsüne ve mesleki etik ve sorumluluk anlayışına sahip olup ulusal ve uluslararası sorunlar hakkında bilgi sahibidir.
5 75487 Alanında elde ettiği teorik ve kuramsal bilgiyi kavramsal ve bilişsel bilgiye dönüştürebilir; bu bilgi ile seçtiği kariyer alanında bir işi bağımsız olarak yapma ve yürütme becerisine sahiptir.
6 75488 İlgi ve yeteneği ile uyumlu bir alanda uzmanlaşma becerisine sahiptir.
7 75489 Uzmanlaşma ile birlikte geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiye ait verileri toplama, yorumlama ve analizde kullanabilme, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütme ve yönlendirmede kullanabilme becerisine sahiptir.
8 75490 Alanında elde ettiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilme ve işyeri ortamına aktarabilme becerisine sahiptir.
9 75491 Alanı ile ilgili olarak elde ettiği bilişsel bulguları iş ve sosyal çevresi ile paylaşır.
10 75492 Alanı ile ilgili olarak elde ettiği teorik bilgi ve bulguları staj, part-time çalışma ve kariyer seminerleri ve çalıştayları gibi kariyer geliştirme olanakları ile geliştirir.
11 75493 Alanı ile ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabilme, liderlik davranışı gösterebilmekte ve bağımsız davranabilmektedir.
12 75509 Girişimcilik hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibidir.
13 75494 Alanı ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk alabilmekte, pragmatik düşünebilme ve çözüm önerisi getirebilmektedir.
14 75510 Yenilik ve innovasyonun önemi hakkında bilgi sahibi olur.
15 75495 Alanı ile ilgili konularda öngörü yapabilmekte ve yenilikçi olabilmektedir.
16 75511 Girişimcilik desteklerine ulaşma konusunda bilgi sahibidir.
17 75496 Alanı ile ilgili olarak edindiği teorik, kuramsal ve uygulamaya dayalı bilgi ve beceriyi kariyeri süresince verileri analiz etmede ve sorunlara bulgulara ve neden-sonuç ilişkisine dayalı çözüm önerileri geliştirmede kullanabilmektedir.
18 75497 Alanında edindiği bilgi ve becerileri yaşam boyu öğrenme felsefesi ile bütünleştirebilmektedir.
19 75498 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriyi kariyer yaşamında kullanabilme ve işyeri ortamına aktarabilmektedir.
20 75499 İşyerinde karşılaştığı işletme olayları ile ilgili sorunlar karşısında ve proje faaliyetlerinde bilimsel veri ve bulguları kullanabilmektedir.
21 75500 Alanı ile ilgili olarak kazandığı bilgi, deneyim ve tecrübeyi işyerinde ve sosyal çevresinde öğrenme yetkinliğini artırmada kullanabilmektedir.
22 75501 İşletmenin sosyal çevresi ile ilişki kurmasına yardımcı olan sosyal sermaye yeteneğine sahip olabilmektedir.
23 75502 Sosyal sermaye ve iletişim yetkinliği ile işletmeyi sosyal çevrede temsil edebilmektedir.
24 75503 Alanı ile ilgili bir yabancı dili mesleki bilgileri takip etme, meslektaşları ile iletişim kurma ve uluslararası işletmelerle iletişimde kullanabilmektedir.
25 75504 Alanı ile ilgili Microsoft Office yazılım programlarını kullanabilmekte ve yönetebilmekte, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmektedir.
26 75505 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların duyurulmasında mesleki etik ve sorumluluğa sahiptir.
27 75506 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
28 75507 İşletme Yönetimi’nin yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar.
29 75508 İşletme Yönetimi’nin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavrar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 2 4 2 3 2 4 4 4 3 3 3 2 1 2 4 3 3 3
2 3 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 2 4 4 4 4 3 3 3 1 3 4 4 3 4
3 3 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 2 5 2 5 2 5 4 4 4 3 3 3 1 4 4 4 3 4
4 3 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 2 5 2 4 2 5 4 4 4 3 3 3 1 3 4 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek