Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İKT611 Gelişme Stratejileri 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Kalkınma teori, politika ve stratejilerini Türkiye ve farklı ülke örnekleri üzerinden analiz edebilmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr. Üyesi Demet ÖZMEN YILMAZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İktisadi Kalkınma Anadolu Üniversitesi Yayınları Sanayileşmenin Gizli Tarihi, Ha-Joon Chang

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kalkınma kavramı, kalkınma teorileri, kalkınma politika ve stratejileri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 1 20 1
29 Bireysel Çalışma 5 20 1
34 Okuma 5 20 1
2 Final Sınavı 1 50 1
38 Rapor Hazırlama 1 25 1
39 Rapor Sunma 1 25 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
20 Rapor Hazırlama 1 3 3
21 Rapor Sunma 1 1 1
27 Makale Yazma 1 60 60
29 Bireysel Çalışma 5 10 50
34 Okuma 5 6 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş ve dersin tanıtımı
2 Kalkınma, büyüme, sanayileşme kavramlarının tanımı, farklılık ve geçişler, kavramların tarihsel gelişimi
3 Kalkınma paradigmasının oluşumu, İkinci Dünya Savaşı sonrası konjonktür
4 Kalkınma Teorileri
5 Kalkınma Teorileri
6 Kalkınma Göstergeleri, GSMH, İnsani Gelişme Endeksi, Küresel Rekabet Göstergeleri
7 Kalkınma ve Sanayileşme Stratejileri, İthal İkameci Sanayileşme Stratejisi
8 Kalkınma ve Sanayileşme Stratejileri, İhracata Dayalı Sanayileşme Stratejisi
9 Vize
10 Kalkınma nüfus, gelir dağılımı ve yoksulluk
11 Kalkınma ve kadın
12 Kalkınma ve teknolojik değişim
13 Kalkınma ve küreselleşme
14 Türkiye'de beş yıllık kalkınma planlarının gelişimi
15 Türkiye'nin Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı,
16 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1545750 Kalkınma, gelişme, büyüme, sanayileşme gibi temel tanımları ve bunların arasındaki farklılıkları ve geçişleri öğrenir
2 1545751 Kalkınmanın bir paradigma olarak ortaya çıkışı ve kalkınma teorilerinin gelişimini öğrenir
3 1545752 Kalkınma ve büyüme göstergelerini, kalkınmanın ölçülmesinde güncel kriterleri bilir
4 1545753 Kalkınma ve sanayileşme stratejilerini tanır. Dünya ve Türkiye'deki uygulamaları hakkında fikir sahibi olur
5 1545754 Gelir dağılımı, nüfus, istihdam, toplumsal cinsiyet, teknoloji, eğitim ve küreselleşme ile kalkınma arasındaki ilişkileri öğrenir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek