Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KYL601 Kamu Yönetimi Sorunları ve Yeniden Yapılanma 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Kamu yönetiminin sorun alanları ve çözüm yolları hakkında değerlendirme yapabilmeyi sağlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Fatih YÜKSEL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Burhan Aykaç v.d., Türkiye'de Kamu Yönetimi Ahmet Nohutçu v.d., Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kamu yönetimi disiplininin ortaya çıkışı ve tarihsel gelişimi, kamu yönetiminde yeni eğilimler, kamu yönetiminin örgütlenmesi, küreselleşme sürecinin kamu yönetimine etkileri, geleneksel kamu yönetimi, yeni kamu yönetimi, kamu yönetiminin sorun alanları, kamu yönetiminde yeniden yapılanma yöntemleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
24 Seminer 0 100 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 1 7 7
29 Bireysel Çalışma 15 7 105
54 Ev Ödevi 3 10 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kamu yönetimi kavramı, tanımı, unsurları, özellikleri
2 Kamu yönetimi ve işletme yönetimi arasında farklılıklar ve benzerlikler
3 Kamu yönetimi disiplininin gelişimi
4 Kamu yönetimi disiplininin Türkiye'de gelişimi
5 Küreselleşme ve kamu yönetimi
6 Geleneksel kamu yönetimi
7 Yeni kamu yönetimi
8 Türkiye'de kamu yönetiminin sorun alanlarının değerlendirilmesi
9 Türkiye'de kamu yönetiminde yeniden yapılanma yöntemlerinin değerlendirilmesi
10 öğrenci ödev sunumu
11 öğrenci ödev sunumu
12 öğrenci ödev sunumu
13 öğrenci ödev sunumu
14 öğrenci ödev sunumu
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1448373 Kamu yönetimi disiplinine ilişkin bilgi sahibi olmak
2 1448390 Kamu yönetiminde ortaya çıkan yeni eğilimleri değerlendirebilmek
3 1448428 Kamu yönetimi sorunları ve çözüm yolları hakkında değerlendirme yapabilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75564 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, kamu yönetimi alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 75565 Kamu yönetimi disiplinine ait bilgileri, kamu yararı çerçevesinde kullanabilme becerisine sahip olmak.
3 75566 Kamu yönetimine yönelik sorunlarda disiplinlerarası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
4 75567 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
5 75568 Kamu yönetimine ilişkin araştırmalarda konunun tespitinden, araştırmanın sonuçlandırılmasına ve kamuoyuna sunulmasına kadar geçen süreç içerisinde, mesleki etik kurallarına uyarak, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme becerisi elde etmek.
6 75569 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz etmek, yorumlamak ve değerlendirmek; çözüm önerileri sunmak.
7 75570 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak..
8 75574 Kamu yönetimi alanına ilişkin kendi başına özgün bir çalışma becerisi kazanmak.
9 75571 Kamu yönetimine ilişkin tarihi bilgi birikiminin ötesinde, alanıyla ilgili güncel bilgileri izleme yeteneğini geliştirmek.
10 75572 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminin alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurmak ve disiplinler arası yorum ve analiz yapmak.
11 75573 Kamu yönetimi konusunda elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek.
12 75563 Kamu yönetimi alanı ile ilgili çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme.
13 76396 En az bir yabancı dili yetkin bir biçimde kullanabilme ve kamu yönetimi alanındaki yabancı literatürü takip edebilme.