Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2306056022012 Mahalli İdareler ve Sorunları 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Mahalli idarelerin temel değerlerinin ve felsefesinin kavranmasını ve mahalli idare sorunlarının bu felsefeyle değerlendirilebilmesini sağlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Aslı YÖNTEN BALABAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kemal Görmez& Hasan Yaylı; Yerel Yönetimler İlber Ortaylı; Tanzimattan Günümüze Yerel Yönetim Geleneği Hüseyin Özgür; Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar I Hüseyin Özgür; Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar II

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Mahalli idarelerin ortaya çıkış sebepleri, felsefesi ve işlevleri, mahalli idare-demokrasi ve kalkınma ilişkisi, mahalli idarelerin genel tarihsel gelişim süreci, Türkiye’de mahalli idarelerin tarihsel gelişim süreci, mahalli özerklik kavramın incelenmesi ve mahalli özerklik koşulları, gelişmiş ülke mahalli idare sistemlerinden örnekler ve Türkiye karşılaştırması, temel sorunlar ve çözümler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
24 Seminer 0 100 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 1 7 7
29 Bireysel Çalışma 15 7 105
54 Ev Ödevi 3 10 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yerel yönetimlerin ortaya çıkış sebepleri ve işlevleri
2 Yerel yönetimlerin felsefesi ve sahip olduğu temel değerler
3 Yerel yönetim-demokrasi ve kalkınma ilişkisi
4 Yerel yönetimlerin tarihsel kökenleri
5 Türkiye'de yerel yönetimlerin tarihsel gelişim süreci
6 Yerel özerklik kavramı ve koşulları
7 Türkiye'nin yerel yönetimlere ilişkin sorunlarının değerlendirilmesi
8 Ödev sunumu
9 Ödev sunumu
10 Ödev sunumu
11 Ödev sunumu
12 Ödev sunumu
13 Ödev sunumu
14 Ödev sunumu
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1290464 Mahalli idarelerin önemi ve felsefesi hakkında bilgi sahibi olmak
2 1290465 Mahalli idare sorunlarının çözümü konusunda alternatifler ortaya koyabilmek
3 1290466 Mahalli idarelerin temel sorunlarının kökenleri hakkında bilgi sahibi olmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67832 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, kamu yönetimi alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 67833 Kamu yönetimi disiplinine ait bilgileri, kamu yararı çerçevesinde kullanabilme becerisine sahip olmak.
3 67834 Kamu yönetimine yönelik sorunlarda disiplinlerarası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
4 67835 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
5 67836 Kamu yönetimine ilişkin araştırmalarda konunun tespitinden, araştırmanın sonuçlandırılmasına ve kamuoyuna sunulmasına kadar geçen süreç içerisinde, mesleki etik kurallarına uyarak, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme becerisi elde etmek.
6 67837 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz etmek, yorumlamak ve değerlendirmek; çözüm önerileri sunmak.
7 67839 Kamu yönetimine ilişkin tarihi bilgi birikiminin ötesinde, alanıyla ilgili güncel bilgileri izleme yeteneğini geliştirmek.
8 67831 Kamu yönetimi alanı ile ilgili çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme.
9 68664 En az bir yabancı dili yetkin bir biçimde kullanabilme ve kamu yönetimi alanındaki yabancı literatürü takip edebilme.
10 67838 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak..
11 67840 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminin alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurmak ve disiplinler arası yorum ve analiz yapmak.
12 67842 Kamu yönetimi alanına ilişkin kendi başına özgün bir çalışma becerisi kazanmak.
13 67841 Kamu yönetimi konusunda elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4
2 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5
3 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek