Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KYL605 Kent ve Siyaset 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Öğrencilerin, kent ve kentleşme sürecinde yerel siyaset işlevi ile ve kentsel yaşam üzerine bilimsel gözlemler ile analizler yapabilmeleri hususunda katkı sağlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Ahmet MUTLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Kent, kentleşme, yerel demokrasi, yerel siyaset ve kent tarihi üzerine serbest okumalar yapılmalıdır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Hakan Reyhan; Ayşen Satır Reyhan (Ed.), Yerel Siyaset, Palme Yayınevi, Ankara, 2018. 2. Lewis Mumford, Tarih Boyunca Kent, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2007. 3. Ruşen Keleş, Kentleşme Politikası, İmge Kitabevi, Ankara, 2016. 4. Kemal Görmez; Hasan Yaylı, Yerel Yönetimler, Orion Kitabevi, Ankara, 2018.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1. Kent ve kentleşme (Olgusal ve sorunsal olarak) 2. Sanayi devriminden günümüze kentleşme süreçlerinin değişim ve dönüşümü 3. Kent-siyaset ilişkisi ve yerel siyaset 4. Dünya'da ve Türkiye'de yerel siyaset 5. Gündelik yaşamda yerel siyaset 6. Okumalar üzerinden tartışmalar 7. Kentsel siyaset üzere kent gözlemleri ve yorumlar 8. Kitap sunumları-yorumlar-tartışmalar 9. Saha araştırmaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
5 Derse Katılım 2 20 1
10 Tartışma 2 20 1
17 Alan Çalışması 2 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 25 25
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 14 3 42
27 Makale Yazma 1 30 30
28 Makale Kritik Etme 10 2 20
34 Okuma 14 2 28
54 Ev Ödevi 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 1. Kent ve kentleşme (Olgusal ve sorunsal olarak)
2 2. Sanayi devriminden günümüze kentleşme süreçlerinin değişim ve dönüşümü
3 3. Kent-siyaset ilişkisi ve yerel siyaset
4 4. Dünya'da ve Türkiye'de yerel siyaset
5 5. Gündelik yaşamda yerel siyaset
6 6. Literatür üzerine tartışmalar
7 7. Kentsel siyaset üzerine gözlem ve yorumlar
8 8. Kitap sunumları-yorumlar-tartışmalar
9 Kitap sunumları-yorumlar-tartışmalar
10 Kitap sunumları-yorumlar-tartışmalar
11 Kitap sunumları-yorumlar-tartışmalar
12 Saha araştırması Sonuçları
13 Saha araştırması Sonuçları
14 Saha araştırması Sonuçları
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1555453 Öğrenci kent ve kentleşme tarihi hususunda yorum yapabilir.
2 1555454 Kentleşme ile bu sürecin yönetsel ve siyasal dinamikleri hakkında yorum yapabilir.
3 1555455 Sanayileşmenin yerel siyaset üzerinde etkileri hakkında fikir sahibidir.
4 1555456 Türkiye'deki kentleşme ve yerel siyaset ilişkisini yorumlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75564 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, kamu yönetimi alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 75565 Kamu yönetimi disiplinine ait bilgileri, kamu yararı çerçevesinde kullanabilme becerisine sahip olmak.
3 75566 Kamu yönetimine yönelik sorunlarda disiplinlerarası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
4 75567 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
5 75568 Kamu yönetimine ilişkin araştırmalarda konunun tespitinden, araştırmanın sonuçlandırılmasına ve kamuoyuna sunulmasına kadar geçen süreç içerisinde, mesleki etik kurallarına uyarak, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme becerisi elde etmek.
6 75569 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz etmek, yorumlamak ve değerlendirmek; çözüm önerileri sunmak.
7 75570 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak..
8 75574 Kamu yönetimi alanına ilişkin kendi başına özgün bir çalışma becerisi kazanmak.
9 75571 Kamu yönetimine ilişkin tarihi bilgi birikiminin ötesinde, alanıyla ilgili güncel bilgileri izleme yeteneğini geliştirmek.
10 75572 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminin alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurmak ve disiplinler arası yorum ve analiz yapmak.
11 75573 Kamu yönetimi konusunda elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek.
12 75563 Kamu yönetimi alanı ile ilgili çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme.
13 76396 En az bir yabancı dili yetkin bir biçimde kullanabilme ve kamu yönetimi alanındaki yabancı literatürü takip edebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 5 3 5 5 5 4 5 5 4 4 4
2 5 5 5 5 3 5 5 4 4 4 4 5 4
3 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4
4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek