Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2306056082012 Kamu Politikası Analizi 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Ders, kamu iktidarını siyasal ve yönetsel karar-verme sürecinde kullanma olgusunu inceler. Kamu politikası, kamu yönetiminin amaç, güç, hareket boyutları bakımından incelenmesidir. Ders, devletin bir bütün olarak yaptığı ve yapmadığı şeyleri bu hareketin nesnel nedenleri, öznel dinamikleri –aktörleri ve hareketin toplumsal sistem üzerindeki sonuçlarıyla etkileri bakımından çözümlemeyi amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Nuray KESKİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Ders, okuma ve sınıfta tartışma bölümüyle öğrenci dönem ödevlerinin sunumu ve raporlanması bölümünden oluşmaktadır. Her öğrenci, konulara dönem başında verilen kaynakça listesi üzerinden önceden hazırlanmakta, konular sınıf tartışmasıyla işlenmektedir. Her öğrenci bir dönem sonu ödevi hazırlamak ve bunu sınıfa sunmanın yanı sıra yazılı olarak teslim etmekle yükümlüdür. Dönem ödevinde öğrenci derste işlenen boyutları belli bir kamu politikası örneği üzerinde araştırmaya yönlendirilmektedir. Dönem ödevi konuları, öğrencinin ilgi alanına göre değişebilmekle birlikte, çalışma konusunun seçimini kolaylaştırmak üzere, öğrenciye bazı seçenekler sunulmaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Michael Hill, The Policy Process in the Modern State, Third Edition, Prentice Hall, London, 1997. James E. Anderson, Public Policymaking: An Introduction, Fifth Edition, Houghton Mifflin Company, Boston, 200. Eugene Bardach, A Practical Guide for Policy Analysis: The Eightfold Path to More Effective Problem Solving, Chatham Hause Publishers, New York, 2000. Turgay Ergun, “Kamu Siyasalarının Niteliği”, Kamu Yönetimi: Kuram, Siyasa, Uygulama, TODAİE, Ankara. Mete Yıldız, Kamu Politikası Ders Notları, 2012. http://www.acikders.org.tr/course/view.php?id=66 Nuray E. Keskin, Melda Yaman, Türkiye’de Tütün: Reji’den Tekel’e Tekel’den Bugüne, NotaBene Yayınevi, Ankara 2013.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kamu Politikası Nedir? Kamu Politikası Analizi Adlı Çalışma Alanının Tarihsel Doğuşu Türkiye’de Kamu Politikası Analizi Alanının Gelişimi Kamu Politikası Belgeleri Kamu Politikası Aktörleri Kamu Politikası Analizi Modelleri Politika Süreci İncelemesi: Politikanın Oluşturulması; Politikanın Kabulü ve Karar Verme; Karar Vermeme Kararı; Politika Uygulaması; Politika Değerlendirmesi; Politika Transferi Kamu Politikası ve Küreselleşme Türkiye'de Kamu Politikaları Kamu Politikası Analizine Örnekler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
5 Derse Katılım 14 50 1
18 Örnek Vaka İncelemesi 5 50 1
38 Rapor Hazırlama 1 75 1
39 Rapor Sunma 1 25 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 3 42
18 Örnek Vaka İncelemesi 5 5 27
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 12 5 60
34 Okuma 12 5 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin Konusu, Kapsamı ve İçeriği
2 Kamu Politikası Nedir?
3 Kamu Politikası Analizi Adlı Çalışma Alanının Tarihsel Doğuşu
4 Türkiye’de Kamu Politikası Analizi Alanının Gelişimi
5 Kamu Politikası Belgeleri
6 Kamu Politikası Aktörleri
7 Kamu Politikası Analizi Modelleri
8 Politika Süreci İncelemesi: Politikanın Oluşturulması; Politikanın Kabulü ve Karar Verme; Karar Vermeme Kararı; Politika Uygulaması; Politika Değerlendirmesi
9 ARA SINAV
10 Politika Transferi
11 Kamu Politikası ve Küreselleşme
12 Türkiye'de Kamu Politikaları
13 Kamu Politikası Analizine Örnekler
14 Kamu Politikası Analizine Örnekler
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1109287 Türkiye'de kamu yönetimi alanındaki güncel gelişmeleri değerlendirebilir.
2 1109288 Edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
3 1109289 İktisat politikalarının siyasal-yönetsel karar alma sürecine etkilerini analiz eder.
4 1109290 Kamu politikasını farklı kuramsal yaklaşımlara göre inceler.
5 1109291 Kamu politikası sürecini tanır ve açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67832 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, kamu yönetimi alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 67833 Kamu yönetimi disiplinine ait bilgileri, kamu yararı çerçevesinde kullanabilme becerisine sahip olmak.
3 67834 Kamu yönetimine yönelik sorunlarda disiplinlerarası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
4 67835 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
5 67836 Kamu yönetimine ilişkin araştırmalarda konunun tespitinden, araştırmanın sonuçlandırılmasına ve kamuoyuna sunulmasına kadar geçen süreç içerisinde, mesleki etik kurallarına uyarak, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme becerisi elde etmek.
6 67837 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz etmek, yorumlamak ve değerlendirmek; çözüm önerileri sunmak.
7 67839 Kamu yönetimine ilişkin tarihi bilgi birikiminin ötesinde, alanıyla ilgili güncel bilgileri izleme yeteneğini geliştirmek.
8 67831 Kamu yönetimi alanı ile ilgili çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme.
9 68664 En az bir yabancı dili yetkin bir biçimde kullanabilme ve kamu yönetimi alanındaki yabancı literatürü takip edebilme.
10 67838 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak..
11 67840 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminin alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurmak ve disiplinler arası yorum ve analiz yapmak.
12 67842 Kamu yönetimi alanına ilişkin kendi başına özgün bir çalışma becerisi kazanmak.
13 67841 Kamu yönetimi konusunda elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek.