Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2306056142012 Siyaset Bilimi 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Dersin amacı öğrencilere siyaset biliminin temel kavramlarını öğreterek, siyasal ve sosyal olguları bu kavramların aracılığıyla analiz yapmalarını sağlamaya çalışmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. İlhan Aksoy

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Mümtazer Türköne, Siyaset, Lotus:Ankara 2005. Diğer Kaynaklar George Orwell, 1984, İstanbul, Can Yayınları, 2011. George Orwell, Burma Günleri, Can Yayınları, 2009. Salman Rushdie, Utanç, Metis Yayınları, 2005. American History X, Yönetmen Tony Kaye, 1998. 100 yılın İtirafları, Yönetmen Errol Morris,2003. Ömer Çaha, Sivil Kadın,Türkiye’de Kadın ve Sivil, Savaş Yayınları, Ankara, 2010. Murray Bookchin, Ekolojik Bir Topluma Doğru, Ayrıntı Yayınları,İstanbul, 1996.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Siyaset kavramı,siyasal meşruiyet, otorite, ideolojiler ve demokrasi gibi kavramlar bu konuda önemli eserler vermiş düşünürlere de değinilerek analiz edilecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
5 Derse Katılım 13 25 1
10 Tartışma 13 25 1
28 Makale Kritik Etme 13 25 1
34 Okuma 13 25 1
39 Rapor Sunma 1 50 1
44 Makale Yazma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 13 3 39
19 Beyin Fırtınası 1 9 9
27 Makale Yazma 1 22 22
28 Makale Kritik Etme 13 3 39
34 Okuma 13 3 39
54 Ev Ödevi 13 3 39

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin Tanıtımı
2 Siyaset Nedir?
3 Siyasal Meşruiyet ve Otorite
4 İdeolojiler-1
5 İdeolojiler-2
6 Devlet-1
7 Devlet-2
8 Demokrasi- 1
9 Arasınav
10 Demokrasi-2
11 Siyasal Rejimler-1
12 Siyasal Rejimler-2
13 Siyasal Partiler-1
14 Siyasal Partiler-2

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1295045 Siyaset ve yönetim alanlarına ilişkin bir konuda araştırma planlar.
2 1295046 Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri değerlendirir.
3 1295047 Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili teknikleri uygular.
4 1295048 Alanıyla ilgili nicel ve nitel verileri toplayabilir.
5 1295049 Alanıyla ilgili nicel ve nitel verileri analiz eder.
6 1295050 Çalışmalarında bilimsel etiğe uygun hareket eder.
7 1295051 Siyaset bilimindeki temel kavramları ve düşünürleri öğreterek literatüre hakim olabilmeleri için alt yapı oluşturmak
8 1295052 Bu kavramlar ve öğretilecek düşünürler yardımıyla siyasal ve sosyal olayları analiz edebilmek.
9 1295053 Siyaset bilimindeki temel kavramları ve düşünürleri öğretmek
10 1295054 Bu kavramlar ve öğretilecek düşünürler yardımıyla siyasal ve sosyal olayları analiz edebilmek.
11 1295055 Öğrencilerin literatüre hakim olabilmeleri için alt yapı oluşturmak
12 1295056 Öğrencilerin ulusal ve küresel olgu ve olayları eleştirel ve analitik bir biçimde anlama, yorumlama ve değerlendirme yeteneklerini geliştirme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67832 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, kamu yönetimi alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 67833 Kamu yönetimi disiplinine ait bilgileri, kamu yararı çerçevesinde kullanabilme becerisine sahip olmak.
3 67834 Kamu yönetimine yönelik sorunlarda disiplinlerarası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
4 67835 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
5 67836 Kamu yönetimine ilişkin araştırmalarda konunun tespitinden, araştırmanın sonuçlandırılmasına ve kamuoyuna sunulmasına kadar geçen süreç içerisinde, mesleki etik kurallarına uyarak, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme becerisi elde etmek.
6 67837 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz etmek, yorumlamak ve değerlendirmek; çözüm önerileri sunmak.
7 67839 Kamu yönetimine ilişkin tarihi bilgi birikiminin ötesinde, alanıyla ilgili güncel bilgileri izleme yeteneğini geliştirmek.
8 67831 Kamu yönetimi alanı ile ilgili çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme.
9 68664 En az bir yabancı dili yetkin bir biçimde kullanabilme ve kamu yönetimi alanındaki yabancı literatürü takip edebilme.
10 67838 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak..
11 67840 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminin alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurmak ve disiplinler arası yorum ve analiz yapmak.
12 67842 Kamu yönetimi alanına ilişkin kendi başına özgün bir çalışma becerisi kazanmak.
13 67841 Kamu yönetimi konusunda elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek.