Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KAP626 İleri Sosyal Psikoloji 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Sosyal psikolojideki temel konuları ayrıntılı bir düzeyde inceleyebilme, ilgili kuram ve araştırmaları karşılaştırmalı ve eleştirel bir tarzda değerlendirebilme, psikolojik ve sosyal olay, olgu ve durumları sosyal psikolojik bakış açısıyla analiz edebilme ve değerlendirme becerisi kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Bozkurt KOÇ

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Augoustinos, M., ve Reynolds, K.J. (Eds). (2001). Understanding prejudice, racism, and social conflict. London: Sage. Baumeister, R. F. and Finkel, E. J. (2010). Advanced social psychology. NewYork: Oxford University Press. Brock, T.C., ve Gren, M.C. (Eds.). (2005). Persuasion: Psychological insights and perspectives (2nd ed). Thousand Oaks, CA: Sage. Duck, S. (2007).Human relationships (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. Gilbert, D.T., Fiske, S.T. ve Lindzey, G. (Eds.) (2010). Handbook of social psychology (5th ed.), New York: Wiley Hewstone, M., Stroebe, W. and Klaus, Jonas. (2012). Introduction to social psychology, (Fifth Ed.). NewYork: Wiley-Blackwell. Michener, H. A., DeLamater, J. D., Schwartz, S. H. and Merton, R. K. (1990). Social psychology (Second Edition). San Diego: Harcourt Brace Jovanovich. Saks, M. J. and Krupat, E. (1988). Social psychology and its applications. New York: Harper & Row. Schneider, D.J. (2004). The psychology of stereotyping. New York: Guilford. Oskamp, S., ve Schultz, P.W. (Eds.). (2005). Attitudes and opinions (3rd ed.). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. Van Lange, P. A.M., Kruglanski, A.W. and Higgins, E.T. (2012). Handbook of theories of social psychology. Tousand Oaks, CA: Sage Publications. Sosyal psikoloji. (2009). Nuri Bilgin (Ed.). (3. Baskı). İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi. Kağıtçıbaşı, Ç. (2010). Günümüzde insan ve insanlar: Sosyal Psikolojiye Giriş (12. Basım). İstanbul: Evrim. Freedman, J. L., Sears, D. O. ve Carlsmith, J. M. (1989). Sosyal psikoloji. Ali Dönmez (Çev.). İstanbul: İmge. Taylor, S. E., Peplau, L. A., Sears, D. O. (2010). Sosyal psikoloji (2. Baskı). Ali Dönmez (Çev.). Ankara: İmge. Krech, D. ve Crutchfild, R. S. (1980). Sosyal psikoloji: teori ve problemler (3. Baskı). Erol Güngör (Çev.). İstanbul: Ötüken. Arkonaç, S. A. (2008). Sosyal psikolojide insanları anlamak: deneysel ve eleştirel yaklaşımlar. Ankara: Nobel. Ulusal ve uluslararası dergilerdeki konularla ilgili makaleler

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Sosyal biliş, sosyal algı, izlenim oluşturma, atıf, grup yapısı ve dinamiği, kültür ve benlik, liderlik, sevgi ve çekicilik, özgeci davranış, gruplararası ilişkiler, sosyal karşılaştırma, saldırganlık vb. konuları sosyal psikolojik bakış açısıyla analiz edebilme ve değerlendirme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 1 50 1
2 Final Sınavı 1 50 1
44 Makale Yazma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 50 50
2 Final Sınavı 1 50 50
17 Alan Çalışması 1 20 20
20 Rapor Hazırlama 1 20 20
21 Rapor Sunma 1 20 20
27 Makale Yazma 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sosyal psikolojinin uygulanması ve tarihsel gelişimi
2 Sosyal psikoloji araştırmalarında yöntem
3 Sosyal etki ve uyma
4 Tutumlar ve tutum değişimini etkileyen faktörler
5 İletişim ve propaganda
6 Temel ikna teknikleri
7 Sosyal biliş/ sosyal algı
8 İzlenim oluşturma ve atıf kuramları
9 Grup yapısı ve dinamiği
10 Liderlik
11 Kültür ve benlik
12 Sevgi ve çekicilik
13 Özgeci davranış
14 Saldırganlık ve şiddet

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1293322 Grup yapısı ve dinamiği hakkında bilgi sahibi olur
2 1293323 Liderlik, liderlik kuramları ve liderliği etkileyen değişkenleri analiz eder
3 1293324 sosyalleşme ve sosyalleşmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir
4 1293325 Özgeci davranış ve çekicilik kavramlarını öğrenir
5 1293326 Sosyal biliş/sosyal algı konularını öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67719 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini tarihsel perspektif içerisinde değerlendirir.
2 67721 Kadına yönelik şiddetin toplumsal, siyasal, ekonomik sebeplerini bilir.
3 67720 Kadın-Erkek eşitliği konusunda yapılması gerekenler için çözüm önerilerinde bulunur.
4 67713 Disiplinler arası çalışmayı kavrar.
5 67717 Felsefe, din ve edebiyat alanlarındaki toplumsal cinsiyet tartışmalarını yürütür.
6 67718 Kadının iktisadi ve siyasi alanlardaki katılımındaki eşitsizlikleri tespit eder çözüm önerileri üretir.
7 67716 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin medya alanındaki yansımalarının farkındadır.
8 67715 Toplumsal cinsiyet rollerinin eğitim kurumu içindeki etkilerini gözlemler.
9 67714 Modern toplumlardaki toplumsal cinsiyet rolleri ve kalıplarını tanımlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 2 4 4 4 3 4 3 4 4
2 4 3 3 4 4 4 4 4 3
3 3 5 5 2 4 5 4 3 4
4 5 4 3 3 3 3 3 4 2
5 4 3 4 4 4 4 5 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek