Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KAP629 Ailede Kriz Yönetimi ve Kadın 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu ders kapsamında öğrencilerin aile yaşam döngüsü içerisindeki kriz kavramını, krizin nedenleri ve etkili müdahale yöntemleri konusunda danışanlarına gerekli psikolojik destek sağlamayı kavrayabilmeleri amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Hatice KUMCAĞIZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Kesici, Ş., Bayrakcı-Köklü, E., Mert, A., Kiper, C. (2014). Vaka Örnekleriyle Birlikte Aile Danışma Kuramları ve Teknikleri. Ankara : Nobel yayınevi. 2. Nazlı, S. (2001). Aile Danışmanlığı. Ankara : Nobel Yayınevi. 3. Frank M. Dattilio, Arthur, E. Jongsma, JR. (2013). Aile Terapisi Tedavi planlayıcısı (Edit. Sean D. Davis). (Çev.Edit. Azizi yıldırım, İbrahim Kurt). Ankara : Nobel yayınevi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında öğrencilerin aile yaşam döngüsü içerisindeki kriz kavramını, krizin nedenleri ve etkili müdahale yöntemleri konusunda danışanlarına gerekli psikolojik destek sağlamayı kavrayabilmeleri amaçlanmıştır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 13 20 1
10 Tartışma 13 20 1
11 Soru-Yanıt 12 10 1
29 Bireysel Çalışma 14 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 3 42
11 Soru-Yanıt 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kriz kavramı ve krize müdahalenin koruyucu ruh sağlığındaki yeri
2 Gelişimsel ve Durumsal Krizler, Krize Müdahale ve Önlemenin Genel İlkeleri
3 Farklı Kuramsal Yaklaşımlara Göre Krize Müdahale Stratejileri Krize Müdahale ABC Modeli
4 Yas ve kayıp sürecinde Kriz Yönetimi
5 Ailede sağlık sorunları ile başa çıkabilme sürecinde kriz Yönetimi
6 Madde Kullanımında kriz danışmanlığı
7 Travma Sonrası Stres ve Kriz Yönetim
8 Ara sınav
9 Boşanma sürecinde kriz danışmanlığı
10 Çocuğun ihmal ve istismarının psikolojik yönleri ve kriz danışmanlığı Çocuk ihmal ve istismarında aile bireylerine yaklaşım
11 Ailede şiddete maruz kalan bireylerin fizyolojik ve psikolojik değerlendirilmesi ve kriz danışmanlığı
12 Ailede şiddete uygulayan bireylerin fizyolojik ve psikolojik değerlendirilmesi ve kriz danışmanlığı
13 Olgu sunumları
14 Olgu sunumları, Genel Değerlendirme
15 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1485014 Aile yaşam döngüsü içerisindeki krizi tanımlayabilme
2 1485015 Yaşantı sürecinde ailede karşılaşılabilecek kriz durumlarını yönetebilme
3 1485020 Yaşantı sürecinde ailede karşılaşılabilecek kriz durumlarını saptayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75451 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini tarihsel perspektif içerisinde değerlendirir.
2 75453 Kadına yönelik şiddetin toplumsal, siyasal, ekonomik sebeplerini bilir.
3 75452 Kadın-Erkek eşitliği konusunda yapılması gerekenler için çözüm önerilerinde bulunur.
4 75445 Disiplinler arası çalışmayı kavrar.
5 75450 Kadının iktisadi ve siyasi alanlardaki katılımındaki eşitsizlikleri tespit eder çözüm önerileri üretir.
6 75449 Felsefe, din ve edebiyat alanlarındaki toplumsal cinsiyet tartışmalarını yürütür.
7 75448 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin medya alanındaki yansımalarının farkındadır.
8 75447 Toplumsal cinsiyet rollerinin eğitim kurumu içindeki etkilerini gözlemler.
9 75446 Modern toplumlardaki toplumsal cinsiyet rolleri ve kalıplarını tanımlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 5 4 4 4 4 5
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek