Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KAP630 Eğitimde Kadın Liderliği 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Kadınların toplumsal cinsiyet rolünün liderlik davranışlarına etkisi ve eğitim ilişkisi konusunda bilgi kazandırmak genelde yönetimdeki, özelde eğitim yönetimindeki durumlarını inceleme ve geliştirmek için önerilerde bulunmak amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Hatice KUMCCAĞIZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dökmen YZ (2004) Toplumsal Cinsiyet Sosyal ve Psikolojik Açıklamalar, I.Baskı Sistem Yayıncılık, Ankara Joseph, Suad and Susan Slyomovics, eds., Women and Power in the Middle East, Philadelphia, Pennsylvania: University of Pennsylvania Press, 2001 Başaran, İ. E. (1996). Eğitim yönetimi. Ankara: Yargıcı Matbaası. Klaycıoğlu, E ve Toprak, B.(2004), İş Yaşamı, Üst Yönetim ve Siyasette Kadın, TESEV Yayınları, İstanbul. 1Aytolu O. (Çev.) (2013). Etkili Liderlik Eğitimi. İstanbul : Profil Yayıncılık Barutçugil İ. (2013). İş Hayatında Kadın Yönetici. İstanbul : Kariyer Yayınevi. Brige B. (2013). Eğitim Yönetiminde Kadınlar.İstanbul : Max Kitabevi

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Liderlik ve eğitim ilişkisi, iş dünyasında, medyada, politikada lider kadın olmak ve başarılı lider kadınların biyografileri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
22 Proje Hazırlama 1 50 1
2 Final Sınavı 1 50 1
39 Rapor Sunma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 50 50
2 Final Sınavı 1 50 50
6 Uygulama/Pratik 1 20 20
17 Alan Çalışması 1 20 20
20 Rapor Hazırlama 1 25 25
21 Rapor Sunma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Öğrenme ve Liderlik
2 Liderlik Psikolojisi
3 Kadının Toplumsal Cinsiyet Rolünün Liderlik Davranışlarına Etkisi
4 Yenilikçi Liderlik
5 Liderlik Markası ve Kadın
6 Kadın Girişimciliği ve Liderlik
7 İş Dünyasında Lider Kadın
8 Liderlik ve Etik
9 Ara sınav
10 Medya ve Liderlik ve Kadın
11 Liderlik Psikolojisinde Kadın ve Erkek Paradigması
12 Politika ve Liderlik
13 Liderlik Algılamalarında Eğitim ve Cinsiyet Faktörü
14 Başarılı kadın eğitim yöneticilerinin biyografileri
15 Yıl sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1248094 Liderlik ve eğitim ilişkisini kavrayabilme,
2 1248095 Kadının toplumsal cinsiyet rolünün liderlik davranışlarına etkisini fark edebilme,
3 1248096 Kadının iş dünyasındaki yeri ve liderlik davranışlarına etkisini kavrayabilme,
4 1248097 Kadının medyadaki yeri ve liderlik davranışlarına etkisini kavrayabilme,
5 1248098 Kadının politikadaki yeri ve liderlik davranışlarına etkisini kavrayabilme,

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67719 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini tarihsel perspektif içerisinde değerlendirir.
2 67721 Kadına yönelik şiddetin toplumsal, siyasal, ekonomik sebeplerini bilir.
3 67720 Kadın-Erkek eşitliği konusunda yapılması gerekenler için çözüm önerilerinde bulunur.
4 67713 Disiplinler arası çalışmayı kavrar.
5 67717 Felsefe, din ve edebiyat alanlarındaki toplumsal cinsiyet tartışmalarını yürütür.
6 67718 Kadının iktisadi ve siyasi alanlardaki katılımındaki eşitsizlikleri tespit eder çözüm önerileri üretir.
7 67716 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin medya alanındaki yansımalarının farkındadır.
8 67715 Toplumsal cinsiyet rollerinin eğitim kurumu içindeki etkilerini gözlemler.
9 67714 Modern toplumlardaki toplumsal cinsiyet rolleri ve kalıplarını tanımlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 4 4 4 3 4 4
2 4 4 4 4 5 4 4 5 4
3 4 3 4 5 5 4 5 4 4
4 3 4 3 4 4 4 4 5 5
5 4 4 4 4 4 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek