Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KAP606 Kadın ve Aile Hayatı 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; öğrencilerin aile sistemini tanımalarını sağlamak, ailede kadının konumu, yeri ve önemini kavratmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. İlknur AYDIN AVCİ

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Sevinç N. (2007) Türkler’de kadın ve aile, Bilgeoğuz yayınları. 1. Baskı, İstanbul. 2. Kağıtçıbaşı Ç. (2010) Benlik, Aile ve İnsan Gelişimi. Koç Üniversitesi Yayını. İstanbul. 3. Harmon Hanson SM. Gedaly-Duff V. Kaakinen JR. (2005) Family Health Care Nursing, Theory, Practice and Research. FA Davis Company, USA 4. Ders Notları 5. Day RD. (2010) Introduction to Family Process. Routledge. USA

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

AİLE İÇİ ŞİDDET VE ŞİDDET EN SIKLIKLA MARUZ KALAN KADININ BU DURUMLA BAŞ ETMEDE YAŞADIKLARINI İÇERMEKTEDİR.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
27 Makale Yazma 1 50 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 14 3 42
10 Tartışma 14 3 42
27 Makale Yazma 1 10 10
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
48 Sözlü Sınav 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ailenin tanımı, tarihçesi ve geçmişten günümüze aile türleri
2 Türk toplumunda aile ve kadının ailedeki konumu
3 Aile yapısı ve rolleri
4 Aile teorileri
5 Aile çevresi (toplumsal ve kültürel çevre, kurallar, normlar), sosyal destek ve kadın
6 Eş uyumu ve evlilik hayatında kadın
7 Ailede cinsiyet ve güç
8 Aile içi çatışmalar ile çatışma çözümünde ve karar verme sürecinde kadının yeri
9 VİZE VEYA ARAŞTIRMA ÖDEV SUNUMU
10 Ailede değer kavramı
11 Sosyal değişim sürecinde aile ve kadın
12 Ailede bakıma gereksinimi olan bireyler ve kadın
13 Ailede kriz yönetiminde kadın (Yoksulluk, işsizlik, göç, sağlık problemi, ölüm, kayıp)
14 Genel değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1290517 Aile kavramını ve özelliklerini bilir
2 1290518 Aile ile ilgili sosyal konuları ve kadının rolünü tanımlayabilir
3 1290519 evlilik ve eş uyumu konularını bilir
4 1290520 ailede kriz yönetimini tanımlayabilir
5 1290521 ailede sağlıkla ilgili konularda kadının rolünü tanımlayabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67719 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini tarihsel perspektif içerisinde değerlendirir.
2 67721 Kadına yönelik şiddetin toplumsal, siyasal, ekonomik sebeplerini bilir.
3 67720 Kadın-Erkek eşitliği konusunda yapılması gerekenler için çözüm önerilerinde bulunur.
4 67713 Disiplinler arası çalışmayı kavrar.
5 67717 Felsefe, din ve edebiyat alanlarındaki toplumsal cinsiyet tartışmalarını yürütür.
6 67718 Kadının iktisadi ve siyasi alanlardaki katılımındaki eşitsizlikleri tespit eder çözüm önerileri üretir.
7 67716 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin medya alanındaki yansımalarının farkındadır.
8 67715 Toplumsal cinsiyet rollerinin eğitim kurumu içindeki etkilerini gözlemler.
9 67714 Modern toplumlardaki toplumsal cinsiyet rolleri ve kalıplarını tanımlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 2 4 5 4 2 3 4
2 2 3 3 3 2 4 4 4 5
3 3 3 4 2 3 3 3 4 3
4 4 4 5 4 2 4 4 2 4
5 5 4 2 5 4 5 5 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek