Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KAP607 Evlilik ve Aile İlişkileri: Kuram ve Uygulama 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Dersin amacı, kuramsal ve ampirik bilgiler ışığında aile ve evlilik ilişkileri sorunlarını anlamak, farklı aile ve evlilik danışmanlığı kuramlarını tanımak ve evlilik ilişkilerini geliştirme programları kuram ve uygulamasını öğrenmektir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Melek Kalkan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

01→ Ersanlı, K. ve Kalkan, M. (2008). Evlilik İlişkilerini Geliştirme-Kuram ve Uygulama. Ankara: Nobel Yayınevi. 02→ Nazlı, S. (2004). Aile Danışmanlığı. Ankara: Nobel Yayınevi.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kişilik ve karakter kavramları, megaloman, mikroman, mitoman, kavgacı, sıkılgan, kıskanç, iyimser ve kötümser kişilik tipleri ve psikolojik özellikleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 14 3 42
10 Tartışma 14 3 42
11 Soru-Yanıt 14 3 42
27 Makale Yazma 1 10 10
29 Bireysel Çalışma 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Evlilik ve aile danışmanlığına giriş
2 Fonksiyonel olmayan aile türleri
3 Evlilik öncesi psikolojik danışmanlık ve eş seçimi
4 Psiko-sosyal sistem olarak aile
5 Psikoanalitik aile danışmanlığı
6 Genogram hazırlama
7 Yapısal aile danışmanlığı
8 İnsancıl aile danışmanlığı
9 Bilişsel-davranışçı aile danışmanlığı
10 Stratejik aile danışmanlığı
11 VİZE VEYA ARAŞTIRMA ÖDEV SUNUMU
12 İlişki ve evlilik danışmanlığında süreç ve teknikler
13 Evlilik ilişkilerini geliştirme programları
14 Evlilik öncesi ilişkileri geliştirme programları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1290514 Aile ve evlilik ilişkilerindeki sorunları açıklayabilecek ve sorunlarla başa çıkma yollarını belirleyebilecektir.
2 1290515 Evlilik ve aile danışmanlığı kuramlarını bilecektir.
3 1290516 Evlilik ilişkilerindeki önleyici yaklaşımların kuram ve uygulamasını bilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67719 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini tarihsel perspektif içerisinde değerlendirir.
2 67721 Kadına yönelik şiddetin toplumsal, siyasal, ekonomik sebeplerini bilir.
3 67720 Kadın-Erkek eşitliği konusunda yapılması gerekenler için çözüm önerilerinde bulunur.
4 67713 Disiplinler arası çalışmayı kavrar.
5 67717 Felsefe, din ve edebiyat alanlarındaki toplumsal cinsiyet tartışmalarını yürütür.
6 67718 Kadının iktisadi ve siyasi alanlardaki katılımındaki eşitsizlikleri tespit eder çözüm önerileri üretir.
7 67716 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin medya alanındaki yansımalarının farkındadır.
8 67715 Toplumsal cinsiyet rollerinin eğitim kurumu içindeki etkilerini gözlemler.
9 67714 Modern toplumlardaki toplumsal cinsiyet rolleri ve kalıplarını tanımlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 4 2 3 3 5 5 4
2 3 4 3 3 4 3 3 2 2
3 4 5 4 5 2 5 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek