Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KAP610 Kadın, Eğitim ve Toplumsal Cinsiyet 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Bu dersin amacı eğitim ve toplumsal cinsiyet ile ilgili teori ve araştırmaları gözden geçirmektir. Eğitimde gözlemlenen cinsiyete dayalı ayrımcılıklar ve eşitsizlikler ele alınacak ve bu sorunların kökenlerine inilip literatür ışığında çözüm arayışlarına yoğunlaşılacak ve ülkemizdeki uygulamalarla karşılaştırılacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

-

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. King, E. M. & Hill, M. A. (1997). Women’s education in developing countries. an overview. 2. Schultz, T. P. (1997). Returns to women’s education. 3. Bellew & King (1997). Educating women: Lessons from experience. 1. Fiona Leach (2000) Gender implications of development agency policies on education and training. International Journal of Educational Development, 333–347. 2. Elaine Unterhalter.(2005) Global inequality, capabilities, social justice: The millennium development goal for gender equality in education. International Journal of Educational Development, 25, 111–122. 3. Heward, C. (1999). Introduction. The new discourses of gender, education and development. 4. Stromquist, N. P. (1999). The impact of structural adjustment programs in Africa and Latin America 1. Tania Ferfoljaa (2007). Teacher negotiations of sexual subjectivities. Gender and Education, 19(5), 569-586. 2. Christine Skelton (2009). Failing to get men into primary teaching: a feminist critique. Journal of Education Policy, 24: 1, 39 — 54 3. Skelton, C. (2003). Male primary teachers and perceptions of masculinity. Educational Review, 55(2). 4. Onoufriou, Andreas(2010) ''Proper masculinities' and the fear of feminisation in modern Cyprus: university students talk about homosexuality and gendered subjectivities.' Gender and Education, 22: 3, 263 - 277

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında toplumsal cinsiyet, eğitim ve ulusal kalkınma arasındaki ilişki; ekonomik yapılandırma programlarının kadınların eğitimi üzerindeki etkileri; dünyada ve ülkemizde eğitim alanında yaşanan cinsiyete dayalı ayrımcılıklar; eğitimde cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırmak için yapılan uygulamalar; cinsel yönelim ve eğitim; feminist poststructuralist ve queer teoriler; ve feminist pedagoji konuları ele alınacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
27 Makale Yazma 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 3 42
22 Proje Hazırlama 14 3 42
27 Makale Yazma 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı
2 Toplumsal cinsiyet, eğitim ve ulusal kalkınma
3 Toplumsal cinsiyet, eğitim ve ulusal kalkınma
4 Türkiye’de eğitimde cinsiyete dayalı eşitsizlikler
5 Toplumsal cinsiyet ve müfredat
6 Öğretmenlik mesleği ve toplumsal cinsiyet
7 Kız ve erkek okulları
8 Cinsel yönelim ve eğitim
9 Feminist poststructuralist & Queer perspektifler
10 Feminist poststructuralist & Queer perspektifler
11 Proje önerilerinin sunumu
12 Feminist poststructuralist & Queer perspektifler
13 Feminist poststructuralist & Queer perspektifler
14 Feminist pedagoji

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1290704 Kadının eğitimi ile ulusal kalkınma arasındaki ilişkiyi analiz edebileceklerdir.
2 1290705 Baskın toplumsal cinsiyet normlarının eğitim ortamlarında doğurduğu sorunları fark edebilecekler ve geçerli çözümler önerebileceklerdir.
3 1290706 Derste edindikleri bilgileri yapacakları araştırmalarda kullanabilecek ve elde ettikleri verileri yorumlayıp değerlendirebileceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67719 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini tarihsel perspektif içerisinde değerlendirir.
2 67721 Kadına yönelik şiddetin toplumsal, siyasal, ekonomik sebeplerini bilir.
3 67720 Kadın-Erkek eşitliği konusunda yapılması gerekenler için çözüm önerilerinde bulunur.
4 67713 Disiplinler arası çalışmayı kavrar.
5 67718 Kadının iktisadi ve siyasi alanlardaki katılımındaki eşitsizlikleri tespit eder çözüm önerileri üretir.
6 67717 Felsefe, din ve edebiyat alanlarındaki toplumsal cinsiyet tartışmalarını yürütür.
7 67716 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin medya alanındaki yansımalarının farkındadır.
8 67715 Toplumsal cinsiyet rollerinin eğitim kurumu içindeki etkilerini gözlemler.
9 67714 Modern toplumlardaki toplumsal cinsiyet rolleri ve kalıplarını tanımlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 4 4 4 4 4 5
2 4 4 3 5 4 3 4 2 4
3 5 3 4 2 2 5 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek