Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KAP612 Cinsiyetçi Akıl 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Dersin amacı, felsefe tarihinde “düşünen varlık” kavramının cinsiyetçi akıl içeriğine göre nasıl geliştiğini görmeye çalışmaktır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Alfred Adler, Cinsiyetler Arasında İşbirliği Derleme, Cinsiyetli Olmak: Sosyal Bilimlerde Feminizm Emre Işık, Beden ve Toplum Kuramı: Öznenin Sosyolojisinden Bedenin Sosyolojisine Judith Butler, Cinsiyet Belası Judith Butler, Feminizm ve Cinsiyetin Altüst Edilmesi Judith Butler, Maddeleşen Beden Madan Sarup, Post-yapısalcılık ve Postmodernizm Michel Foucault, Cinselliğin Tarihi Sigmund Freud, Cinsiyet Üzerine

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Düşünce tarihi içinde, düşünen varlık kavramı gelişirken, bu kavrama ilişkin anlamlandırma belli türden bir cinsiyetçi bakışa göre oluşmaktadır. Felsefe tarihinin belli filozoflarının metinlerinde bu cinsiteçi tutum örnekleri sergilenecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
27 Makale Yazma 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
10 Tartışma 14 3 42
11 Soru-Yanıt 14 3 42
27 Makale Yazma 14 3 42
34 Okuma 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Cinsiyet ve akıl ya da bedenlerin ayrımında varoluşun inşası
2 Tek cinsin kutsal egosu ya da aklın felsefedeki iktidar olma süreci
3 Dişil aklın bilgi ve uygarlaştırıcı gücü
4 Zeus’un Methis’i yutması ya da mitosta aklın cinsiyet değiştirmesi
5 Karşıt cinsin felsefeden kovulması ya da politik aklın erilleşmesi
6 Doğanın eksik varlığı ya da akıldan yoksun cinsiyet
7 Teorideki yenilginin Praksis’teki yansımaları ya da kadının insan haklarından yosunluğu
8 Akıl varlığından sürgün ya da kadının haz nesnesine dönüşümü
9 Mülkiyetin cinsiyet kazanması ya da aklın aile kavramının sınırlarına çekilmesi
10 Felsefede kadının ölümü
11 VİZE VEYA ARAŞTIRMA ÖDEV SUNUMU
12 Aydınlanmacı aklın erkek kişiliği ya da Batı çölünde dişil akıl arayışı
13 Kadının simgesel düzenden dışlanması
14 Genel Değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1290724 Felsefe tarihinde, filozofların düşünme metotlarını kavrayabileceklerdir.
2 1290725 Felsefe tarihinde, akıl kavramının nasıl cinsiyetçi bir nitelikte geliştiğini kavrayabileceklerdir.
3 1290726 Aklı kavramına ilişkin cinsiyetçi kavrayışın nedenlerine karşı eleştirel bir tutum geliştirerek, sorunu aşmak için kavram ve düşünme metodu geliştirebileceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67719 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini tarihsel perspektif içerisinde değerlendirir.
2 67721 Kadına yönelik şiddetin toplumsal, siyasal, ekonomik sebeplerini bilir.
3 67720 Kadın-Erkek eşitliği konusunda yapılması gerekenler için çözüm önerilerinde bulunur.
4 67713 Disiplinler arası çalışmayı kavrar.
5 67718 Kadının iktisadi ve siyasi alanlardaki katılımındaki eşitsizlikleri tespit eder çözüm önerileri üretir.
6 67717 Felsefe, din ve edebiyat alanlarındaki toplumsal cinsiyet tartışmalarını yürütür.
7 67716 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin medya alanındaki yansımalarının farkındadır.
8 67715 Toplumsal cinsiyet rollerinin eğitim kurumu içindeki etkilerini gözlemler.
9 67714 Modern toplumlardaki toplumsal cinsiyet rolleri ve kalıplarını tanımlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 3 4 4 4 5 3 4
2 3 3 4 4 3 3 4 3 3
3 4 4 4 4 3 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek