Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KAP614 Edebiyat ve Kadın I (Kadın Yazarlar) 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, Türk ve İngiliz yazınındaki belli başlı kadın yazarları tanıtmak, önemli yapıtlarını karşılaştırarak, iki farklı kültürdeki kadın yazarların benzer ve farklı yönlerini ortaya koymak; 'kadın yazını'nın ne olduğunu ve örneklerini tanıtmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Zerrin Eren

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Öğrencilerin haftalık ders içeriğinde bulunan yapıtları dersten önce okuyarak gelmeleri ve dersteki tartışmalara katılmaları beklenmektedir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

KAYNAKLAR 01- Oya Batum Menteşe, “Centilmen Eleştirmenler ve Bayan Yazarlardan Feminist Eleştiriye”, Bir Düşün Yolculuğu, Ankara: Bilkamat Yayınları, 1996, 51-61 02- Oya Batum Menteşe, “Üç Kadın Öykücü ve Üç Dil (Tomris Uyar, Nazlı Eray ve Erendiz Atasü’nün Öykülerinin “Ecriture Femine” Kadın Biçemi Açısından İncelenmesi”, Bir Düşün Yolculuğu, Ankara: Bilkamat Yayınları, 1996, 43-51 03- Gayle Grene and Coppelia Kahn (eds.)Feminist Literary Criticism, New York:Routledge, 1985 04- Wilfred Guerin et al. A Handbook of Critical Approaches to Literature , New York: Oxford UP, 1992 05- Mehmet Aydın Ne Yazıyor Bu Kadınlar:Osmanlıdan Günümüze Örnekleriyle Kadın Yazar ve Şairler. Ankara: İlke Yayınevi, 1995 06- Can Kurultay, Çağdaş Türk Edebiyatında Kadın Yazarlar, İBB Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi, 1993 07- Joanne Shattock, The Oxford Guide to British Women Writers, New York: Oxford UP, 1993 08- Sevgi Soysal Tante Rosa. İstanbul: İletişim Yayınları,2002 09- Erendiz Atasü Kadınlar da Vardır. İstanbul:Everest Yayınları, 2011. 10- Ayla Kutlu Zehir Zıkkım Hikayeler. Ankara:Bilgi Yayınevi, 2003 11- Ayfer Tunç Taş Kağıt Makas. İstanbul:Can Yayınları, 2005

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Aynı dönemlerde yaşamış ya da aynı yazınsal hareketler içinde yer almış Türk ve İngiliz yazınının seçkin kadın yazarları, kadın yazarlar olarak yaşadıkları sorunlar, ele aldıkları konular, kadın sorunlarına ya da diğer toplumsal sorunlara yaklaşımları, açılarından tartışılacak; belli başlı yapıtları incelenecek ve karşılaştırılacaktır. Böylelikle, öğrenciler iki farklı toplum ve kültürün kadın yazarları arasındaki benzer ve farklı yönleri tanıma olanağı bulacaklardır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
5 Derse Katılım 10 10 1
21 Rapor Sunma 2 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 12 12
10 Tartışma 12 11 132
23 Proje Sunma 2 9 18
54 Ev Ödevi 2 8 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Feminizm ve feminist edebiyat eleştirisi
2 İlk Türk kadın şairler , İlk İngiliz kadın şairler
3 İlk Türk kadın romancılar
4 Kate Chopin 'Desiree'nin Bebeği'
5 Sevgi Soysal 'Tante Rosa'
6 Ayla Kutlu -Zehir Zıkkım Hikayeler ("Kara Kayalar" , "Ful ve Kül")
7 Virginia Woolf- "The Legacy"
8 Füruzan- Parasız Yatılı ("Parasız Yatılı", "Edirne'nin Köprüleri" )
9 Ödev Sunumu ya da Ara Sınav
10 Doris Lessing "One off the Short List"
11 Erendiz Atasü -Kadınlar da Vardır ("Bir Yüz Bir Ters", "Sessiz Ali" )
12 Ayfer Tunç- Suzan Defter
13 Fay Weldon "Weekend"
14 İnci Aral "Kutu", "Arabesk Yerine"

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1250453 Feminizm ve feminist yazın eleştirisi hakkında bilgi sahibi olurlar
2 1250454 İlk Türk ve İngiliz Kadın Şairler hakkında bilgi sahibi olurlar
3 1250455 İlk Türk ve İngiliz Kadın Roman yazarları hakkında bilgi sahibi olurlar
4 1250456 Çağdaş Türk ve İngiliz kadın öykü yazarlarını tanırlar
5 1250457 Kadın yazarların biçemlerini, toplumsal sorunlara ve kadın sorunlarına yaklaşımlarını hakkında bilgi sahibi olurlar, kadın yazını örneklerini tanırlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67719 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini tarihsel perspektif içerisinde değerlendirir.
2 67721 Kadına yönelik şiddetin toplumsal, siyasal, ekonomik sebeplerini bilir.
3 67720 Kadın-Erkek eşitliği konusunda yapılması gerekenler için çözüm önerilerinde bulunur.
4 67713 Disiplinler arası çalışmayı kavrar.
5 67717 Felsefe, din ve edebiyat alanlarındaki toplumsal cinsiyet tartışmalarını yürütür.
6 67718 Kadının iktisadi ve siyasi alanlardaki katılımındaki eşitsizlikleri tespit eder çözüm önerileri üretir.
7 67716 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin medya alanındaki yansımalarının farkındadır.
8 67715 Toplumsal cinsiyet rollerinin eğitim kurumu içindeki etkilerini gözlemler.
9 67714 Modern toplumlardaki toplumsal cinsiyet rolleri ve kalıplarını tanımlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 4 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek