Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KAP617 Özel Eğitim ve Kadın 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere özel eğitimin kadınlarla olan ilişkisini ve özel eğitimde kadınlara düşen sorumlulukları hakkında bilgi vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Salih Rakap

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

01→ Yaşar Barut, Murat Vural (ed) Özel Eğitim, Lisans Yayınları, İstanbul, 2011. 02→ Ayşegül Ataman (ed) Özel Eğitime Giriş, Gündüz Yayıncılık, Ankara, 2008. 03→ Engelli Kadınlar ve Sorunları Sempozyumu, Kocaeli Üniversitesi, 2005. 04→ Nevzat Tarhan, Kadın Psikolojisi, Nesil Yayınları, İstanbul, 2010 05 Hamit Coşkun, Sosyal Psikoloji, Lisans Yayınları, İstanbul, 2012.

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Özel eğitim, özel eğitimin nedenleri, sınıflandırılmaları, tanı, değerlendirme, kadın ve özel eğitimde kadınların rolleri, özellikleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
27 Makale Yazma 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
10 Tartışma 14 3 42
11 Soru-Yanıt 14 3 42
27 Makale Yazma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Özel eğitim kavramı
2 Özel eğitimin nedenleri
3 Özel eğitimde eğitim uygulamaları
4 Özel eğitimin sınıflandırılması
5 Özel eğitimde kadının yeri
6 Özel eğitimde kadının etkileri
7 Çalışma yaşamında engelli kadınlar
8 Çalışan engelli kadınlar ve sorunları
9 Engelli kadınların aile ilişkileri
10 Engellilere yönelik toplumsal tutumlar
11 VİZE VEYA ARAŞTIRMA ÖDEV SUNUMU
12 Engelli kadınların kişilik özellikleri
13 Engelli kadınların toplumsal özellikleri
14 Genel değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1290680 Özel eğitimle ilgili temel kavramları açıklayabilecek ve analiz edebileceklerdir.
2 1290683 Derste edindikleri bilgileri yapacakları araştırmalarda kullanabilecek ve elde ettikleri verileri yorumlayabileceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67719 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini tarihsel perspektif içerisinde değerlendirir.
2 67721 Kadına yönelik şiddetin toplumsal, siyasal, ekonomik sebeplerini bilir.
3 67720 Kadın-Erkek eşitliği konusunda yapılması gerekenler için çözüm önerilerinde bulunur.
4 67713 Disiplinler arası çalışmayı kavrar.
5 67718 Kadının iktisadi ve siyasi alanlardaki katılımındaki eşitsizlikleri tespit eder çözüm önerileri üretir.
6 67717 Felsefe, din ve edebiyat alanlarındaki toplumsal cinsiyet tartışmalarını yürütür.
7 67716 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin medya alanındaki yansımalarının farkındadır.
8 67715 Toplumsal cinsiyet rollerinin eğitim kurumu içindeki etkilerini gözlemler.
9 67714 Modern toplumlardaki toplumsal cinsiyet rolleri ve kalıplarını tanımlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 3 5 4 4 2 4
2 4 4 4 2 4 3 5 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek