Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KAP619 Psikoloji, Cinsiyet ve Cinsiyetçilik 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Kadının toplumsal konumunu ve cinsiyet olarak kadını psikolojinin nasıl ele aldığını; kadınla ilgili psikolojinin yaptığı temel çalışmaları irdelemek ve bu çalışmaların eleştirisine yonelmek

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Gürdal, A. (2001). Psikanalizde Kadınlık Üzerine İlk Görüşler. (Ed. T. Parman), Psikanaliz Yazıları 2 (sayfa 11-16). İstanbul: Bağlam Yayıncılık. 2. Hall, S.C. (1999). Freudyen Psikolojiye Giriş. (Çev: E Devrim), İstanbul: Kaknüs 3. Mellor, M. (1999). Sınırları Yıkmak, Feminist Yeşil Bir Sosyalizme Doğru. (Çev: O. Akınay) İstanbul: Ayrıntı Yayınları. 4. Walker, L.E.A. (2002). Psychology and battered women’s movement. Journal of Trauma Practice, 1, 1, 81-102. 5. Horney, K. (1995). Kadın Psikolojisi, (Çev. S. Budak), Ankara: Öteki yayınevi. 6. Freud, S. (2006). Cinsellik Üzerine. (Çev. E.Kapkın), İstanbul: Payel Yayınları. 7. Freud, S. (2011). Uygarlık ve Hoşnutsuzlukları. (Çev. A.Yardımlı), İstanbul: İdea Yayınları 8. Breger, L. (2001). Freud, Görüntünün Ortasındaki Karanlık (Çev: A. Biçen). İstanbul: YKY. 9. Cournut, J. (2001). İletimde Kadının Rolü. (Ed. T. Parman), Psikanaliz Yazıları 2 (sayfa 39-42). İstanbul: Bağlam Yayıncılık.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Cinsiyetçiliğe yönelik eleştirilerin genel çerçevesini çizmek ve cinisyet rollerini biçimlendiren toplumsal koşulların irdelemesini sağlamak. Bu amaçla, psikolojinin ürettiği kadına yönelik bilginin yanlılık ve sınırlılıklarını değerlendirmek.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
27 Makale Yazma 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
10 Tartışma 14 3 42
11 Soru-Yanıt 14 3 42
27 Makale Yazma 14 3 42
34 Okuma 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Toplumsal cinsiyet nedir, cinsiyet rolleriyle bağı nasıl kurulmaktadır?
2 Cinsiyet rollerinin kültürel çeşitliliği
3 Cinsiyet rollerinin ötesi; kadının toplumsal muhalefeti
4 Kadın hareketlerine genel bakış
5 Kadın hareketlerinin gelişimindeki başlıca aktörler
6 Feminizm ve cinsiyetçilik
7 Psikoloji cinsiyetçiliğin neresinde
8 Psikolojinin kadına yönelik kategorik değerlendirmeleri
9 Ara sınav
10 Psikolojinin kadına yönelik kategorik değerlendirmeleri (psikanaliz)
11 Psikolojinin kadına yönelik kategorik değerlendirmeleri (psikanaliz)
12 Pozitivist psikolojinin cinsiyete dayalı bulguları
13 Pozitivist psikolojinin cinsiyete dayalı bulguları ve eleştirisi
14 Genel Değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1509570 Cinsiyet konusunda psikolojinin yaptığı çalışmaları özellikle psikanaliz ekseninde irdeleyebilir.
2 1509571 Toplumsal cinsiyetin nasıl kurulduğunu ve psikolojinin bu kurulmadaki katkısına eleştirel gözle bakabilir
3 1509572 Pozitivist paradigmanın ürettiği kadına dair bilginin sınırlarını bilebilir ve alternatif yöntemlerle bilgi üretme süreçlerine katılabilir.
4 1509573 Cinsiyet rollerinin kaynaklarını bilir ve eleştirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75451 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini tarihsel perspektif içerisinde değerlendirir.
2 75453 Kadına yönelik şiddetin toplumsal, siyasal, ekonomik sebeplerini bilir.
3 75452 Kadın-Erkek eşitliği konusunda yapılması gerekenler için çözüm önerilerinde bulunur.
4 75445 Disiplinler arası çalışmayı kavrar.
5 75450 Kadının iktisadi ve siyasi alanlardaki katılımındaki eşitsizlikleri tespit eder çözüm önerileri üretir.
6 75449 Felsefe, din ve edebiyat alanlarındaki toplumsal cinsiyet tartışmalarını yürütür.
7 75448 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin medya alanındaki yansımalarının farkındadır.
8 75447 Toplumsal cinsiyet rollerinin eğitim kurumu içindeki etkilerini gözlemler.
9 75446 Modern toplumlardaki toplumsal cinsiyet rolleri ve kalıplarını tanımlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 4 3 5 4 5 5
2 3 4 4 3 4 3 4 3 4
3 3 4 4 3 5 4 3 4 3
4 4 3 2 5 4 4 5 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek