Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KAP621 Türk Kültüründe Kadın ve Aile 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Kadın ve Aile Araştırmaları Anabilim Dalında yüksek lisans yapacak adayların Türk Kültürüne ait temel-tarihi metinlerden yola çıkılarak Türk Kültür Tarihi içerisinde aile kurumu, aile ilişkileri, evlilik, sözlenme, nişan, düğün adetleri, boşanma, çocuk sahibi olmanın önemi ve çocuk eğitimi gibi konularda bilgi sahibi olmalarını sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Mucize Ünlü

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

01→ Muharrem Ergin, Dede Korkut Kitabı I-II, TDK Yay., 1991. 02→ Orhan Türkdoğan, Türk Toplum Yapısı, Timaş Yay., 2008. 03→ Mehmet Dikici, Türklerde İnançlar ve Din, Akçağ Yay., 2005. 04→ Nihat Nirun, Sistematik Sosyoloji Yönünden Aile ve Kültür, AKM Yay., 1994. 05→ İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, Boğaziçi Yay., 1995. 06→ İlber Ortaylı, Osmanlı Toplumunda Aile, Pan Yay., 2006. 07→ Özdemir Nutku, Tarihimizden Kültür Manzaraları, Kabalcı Yay., 1995. 08→ Agop Dilaçar, Kutadgu Bilig İncelemesi, TDK Yay., 1988. 09→ Said Doğan-Cihangir Doğan, Modernleşme Sürecinde Türk Köy Aile Araştırması, Kızılelma Yay., 2005. 10→ Cafer Özdemir, Âşık Tarzı Türk Şiirinde Osmanlı Toplum Hayatı, Kitabevi Yay., 2011.

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Türk Kültüründe kadının, ailenin, çocuk sahibi olmanın ve çocuk yetiştirmenin yeri ve önemi. İslamiyet Öncesi dönemde Türklerde aile kurumu. Türklerde evlilik. İslam kültürünün Türk aile yapısına etkisi. Batı kültürü karşısında Türk aile yapısının durumu.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
27 Makale Yazma 1 50 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 3 42
11 Soru-Yanıt 14 3 42
27 Makale Yazma 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kadın, Aile ve Çocuk Kavramı
2 Dinlerin kadına ve Aileye Bakışı
3 İslam Öncesi Dönemde Türk Aile Yapısı
4 İslam Öncesi Dönemde Türklerde Çocuk Eğitimi
5 Kutadgu Bilig’de Kadın
6 Dede Korkut Kitabında Kadın ve Aile
7 Dede Korkut Kitabında Çocuk Eğitimi
8 Dede Korkut Kitabına Göre Oğuzlarda Evlilik Âdetleri
9 Osmanlı Sosyal Hayatında Kadın ve Aile
10 Osmanlılarda Çocuk Eğitimi
11 Ödevlerin Değerlendirilmesi
12 Halk ve Divan Şiirimizde Kadın İmgesi
13 Cumhuriyet Döneminde Kadın ve Aile
14 Genel Değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1290677 Alanında bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yeterliliklerine sahip olmak.
2 1290678 Kadın Çalışmalarının dünü, bugünü ve yarını arasında ilişki kurabilmek, yorumlar yapabilmek.
3 1290679 Disiplinlearası çalışmayı kavramak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67719 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini tarihsel perspektif içerisinde değerlendirir.
2 67721 Kadına yönelik şiddetin toplumsal, siyasal, ekonomik sebeplerini bilir.
3 67720 Kadın-Erkek eşitliği konusunda yapılması gerekenler için çözüm önerilerinde bulunur.
4 67713 Disiplinler arası çalışmayı kavrar.
5 67717 Felsefe, din ve edebiyat alanlarındaki toplumsal cinsiyet tartışmalarını yürütür.
6 67718 Kadının iktisadi ve siyasi alanlardaki katılımındaki eşitsizlikleri tespit eder çözüm önerileri üretir.
7 67716 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin medya alanındaki yansımalarının farkındadır.
8 67715 Toplumsal cinsiyet rollerinin eğitim kurumu içindeki etkilerini gözlemler.
9 67714 Modern toplumlardaki toplumsal cinsiyet rolleri ve kalıplarını tanımlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 5 4 4 4 3 5 5
2 4 2 4 3 3 5 4 4 3
3 4 4 4 4 5 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek