Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2305015972011 Seminer 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Yüksek lisans öğrencilerinin, tez konuları ile ilgili güncel ve eğitim öğretim sürecine katkı sağlayacak bir çalışmayı, bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olacak şekilde hazırlayarak, topluluk önünde anlatabilme, tartışabilme ve iletişim yeteneğini geliştirmedir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Seminer konusuyla ilgili kitaplar ve makaleler

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Araştırma sorusu geliştirme, kaynak tarama, araştırma yöntemi ve kuramsal çerçeve belirleme ve uygulama yapma. Akademik araştırma yapmaya ve tez yazma sürecine hazırlık.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
29 Bireysel Çalışma 1 50 1
34 Okuma 1 50 1
38 Rapor Hazırlama 1 50 1
42 Seminer 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
20 Rapor Hazırlama 1 25 25
21 Rapor Sunma 1 20 20
24 Seminer 1 25 25
28 Makale Kritik Etme 1 50 50
29 Bireysel Çalışma 1 50 50
34 Okuma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Seminer konusunun kapsamı ve konu belirlemek için bilgilendirme
2 Araştırma yöntemlerinin belirlenmesi. Kaynak araştırması
3 Araştırma yöntemlerinin belirlenmesi. Kaynak araştırması
4 Yapılan seminer çalışmaları ile ilgili paylaşım
5 Belirlenen konulardan seminer konusu seçimi
6 Belirlenen seminer konusunun içerik koşulları
7 Belirlenen seminer konusunun biçimsel koşulları
8 Seminerin içeriği ile ilgili çalışmaların sürdürülmesi
9 Seminerin içeriği ile ilgili çalışmaların sürdürülmesi
10 Seminerin içeriği ile ilgili çalışmaların sürdürülmesi
11 Seminer uygulama süreci
12 Seminer uygulama süreci
13 Semineri raporlama süreci
14 Semineri sunma ve değerlendirme süreci

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1294468 • kendi araştırma konusu ile ilişkili bilgi birikimi oluşturabilecektir;
2 1294469 • teorik ve metodolojik yaklaşımları ve terminolojiyi çözümleyebilecektir;
3 1294470 • gerekli araştırma ve yazma becerilerini uygulayabilecektir;
4 1294471 • araştırma etiği ve emek hırsızlığına ilişkin prensipleri yerine getirebilecektir;
5 1294472 • kendi çalışmalarını yeterli düzeyde değerlendirebilecektir;
6 1294473 • kendi araştırma konusunu sözlü bir şekilde sunabilecektir;
7 1294474 • beklenen standartlarda akademik bir çalışma ortaya koyabilecektir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67719 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini tarihsel perspektif içerisinde değerlendirir.
2 67721 Kadına yönelik şiddetin toplumsal, siyasal, ekonomik sebeplerini bilir.
3 67720 Kadın-Erkek eşitliği konusunda yapılması gerekenler için çözüm önerilerinde bulunur.
4 67713 Disiplinler arası çalışmayı kavrar.
5 67717 Felsefe, din ve edebiyat alanlarındaki toplumsal cinsiyet tartışmalarını yürütür.
6 67718 Kadının iktisadi ve siyasi alanlardaki katılımındaki eşitsizlikleri tespit eder çözüm önerileri üretir.
7 67716 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin medya alanındaki yansımalarının farkındadır.
8 67715 Toplumsal cinsiyet rollerinin eğitim kurumu içindeki etkilerini gözlemler.
9 67714 Modern toplumlardaki toplumsal cinsiyet rolleri ve kalıplarını tanımlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 4 3 4 3 4 2
2 4 4 3 2 2 2 3 2 2
3 2 2 2 1 2 3 2 3 1
4 4 3 4 3 3 2 4 3 3
5 2 4 3 2 2 2 3 3 3
6 3 2 3 3 1 3 3 2 4
7 3 4 4 4 4 5 2 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek