Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2305016042011 Bilim Tarihi ve Kadın 927003 1 2 8

Dersin Amacı

1.Kadın bilimcilerin ve çalışmalarının tanınması, 2.Bilim’de cinsiyete bakışın irdelenmesi ve bilim dünyasında daha güçlü bir kadın modeli için gerekli vizyonun geliştirilmesi

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Bilim Tarihi, Ronan, C. A., Tübitak Akademik Dizi, 4. Basım, 2005. 2. Toplumsal Cinsiyet ve Bilim Üzerine Düşünceler, Evelyn Fox Keller, Metis Yayınları,2007 3. Bilim Tarihi, Topdemir, H.G., Unat,Y., Pegem Akademi, 2008. 4. Bilimin Serüveni, Langone, J., Stuitz B., Gianopoulus, A., NTV yayınları, 2008.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kadının antik yunandan bugüne bilimin gelişim sürecindeki yeri ve bilime katkısı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
27 Makale Yazma 1 60 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 3 42
11 Soru-Yanıt 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Antik Yunan ve ortaçağda kadının bilim dünyasındaki yeri ve etkinliğinin ortaya konulması.
2 Batı’da Rönesans ve Kadın
3 İslam Biliminde Kadının yeri
4 Matematikten ve Astronomi’de Kadın bilimciler,
5 Kimya, biyoloji, ve fizik’te kadın bilimciler,
6 Bilim felsefesinde kadının yeri. Bilimin cinsiyeti olur mu?
7 Bilim dünyasında, cinsiyete bakış
8 Kadın bilimcilerin karşılaştıkları zorluk ve ayrımcılıklar
9 Eğitim alma ve bilim yapma hakkını kazanma mücadeleleri.
10 Kadın bilimciler üzerinde dönemsel ve kültürel etkiler.
11 VİZE VEYA ARAŞTIRMA ÖDEV SUNUMU
12 Kadın bilimciler üzerinde dinlerin bakış ve etkisi
13 Türk bilim kadınları
14 Türk Bilim kadınlarının Cumhuriyet sonrası Türk bilim dünyasına kazandırdıkları.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1290786 Bilimin gelişim süreci içinde kadının yeri ve rolünü tanımlayabilecektir.
2 1290787 Günümüz çağdaş bilimi içinde kadın bilimcilerle ilgili handikapları tanımlayabilecek ve çözüm yolları üzerine fikir yürütebilecektir.
3 1290788 Bilim kadınlarının çalışmalarıyla ilgili bilgi sahibi olacaktır.
4 1290789 Bilim dünyasındaki mevcut cinsiyetçi yapıyı sorgulayabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67719 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini tarihsel perspektif içerisinde değerlendirir.
2 67721 Kadına yönelik şiddetin toplumsal, siyasal, ekonomik sebeplerini bilir.
3 67720 Kadın-Erkek eşitliği konusunda yapılması gerekenler için çözüm önerilerinde bulunur.
4 67713 Disiplinler arası çalışmayı kavrar.
5 67717 Felsefe, din ve edebiyat alanlarındaki toplumsal cinsiyet tartışmalarını yürütür.
6 67718 Kadının iktisadi ve siyasi alanlardaki katılımındaki eşitsizlikleri tespit eder çözüm önerileri üretir.
7 67716 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin medya alanındaki yansımalarının farkındadır.
8 67715 Toplumsal cinsiyet rollerinin eğitim kurumu içindeki etkilerini gözlemler.
9 67714 Modern toplumlardaki toplumsal cinsiyet rolleri ve kalıplarını tanımlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 5 4 4 4 4 4
2 5 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 5 4 4 4 4 4 5 4
4 4 4 4 4 5 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek