Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KAP608 Kadın Araştırmalarında Temel Yaklaşımlar 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

1. Kadın çalışmalarına yön veren temel yaklaşımların anlaşılması 2. Kadın Araştırmalarının kullandıkları yöntem ve tekniklerin bilinmesi 3. Kadın konusunda araştırma yapabilecek yetkinliğe ulaşmaları amaçlanmaktadır.

Ön Koşul Dersleri

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Paul Thompson (1999).Geçmişin Sesi, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları. Muzaffer Sencer (1979). Sosyal Bilimlerde Araştırma Metotları. Ankara:TODAİE.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Sosyal bilim tarihi Sosyal bilimlerde nicel ve nitel araştırmalar Kadın çalışmalarına yön veren temel yaklaşımlar Kadın araştırmalarında temel yöntem ve teknikler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
27 Makale Yazma 1 50 1
2 Final Sınavı 1 50 1
41 Proje Sunma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 50 50
2 Final Sınavı 1 50 50
5 Derse Katılım 1 25 25
24 Seminer 1 20 20
27 Makale Yazma 1 20 20
29 Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 1. Sosyal bilim tarihi
2 2. Sosyal bilimlerde nicel ve nitel araştırmalar
3 3. Kadın çalışmalarına yön veren temel yaklaşımlar
4 4. Kadın araştırmalarında temel yöntem ve teknikler
5 5. Sözlü tarih yöntemi
6 6. Türkiye’de kadın çalışmaları
7 7. Örnek İnceleme
8 8. Örnek İnceleme
9 9. Örnek İnceleme
10 10. Örnek çalışma planlama
11 11. Örnek çalışma uygulama
12 12. Örnek çalışma değerlendirme
13 13. Örnek çalışma sonlandırma
14 14. Kadın araştırmalarının geleceğine ilişkin öngörüler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1512733 Sosyal bilim tarihini öğrenme
2 1512734 Nitel ve nicel araştırma yöntemlerini tanıma
3 1512735 Kadın araştırmalarını tarihini öğrenme
4 1512736 Kadın araştırmalarında kullanılan yöntem ve teknikler hakkında bilgi sahibi olma

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75451 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini tarihsel perspektif içerisinde değerlendirir.
2 75453 Kadına yönelik şiddetin toplumsal, siyasal, ekonomik sebeplerini bilir.
3 75452 Kadın-Erkek eşitliği konusunda yapılması gerekenler için çözüm önerilerinde bulunur.
4 75445 Disiplinler arası çalışmayı kavrar.
5 75450 Kadının iktisadi ve siyasi alanlardaki katılımındaki eşitsizlikleri tespit eder çözüm önerileri üretir.
6 75449 Felsefe, din ve edebiyat alanlarındaki toplumsal cinsiyet tartışmalarını yürütür.
7 75448 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin medya alanındaki yansımalarının farkındadır.
8 75447 Toplumsal cinsiyet rollerinin eğitim kurumu içindeki etkilerini gözlemler.
9 75446 Modern toplumlardaki toplumsal cinsiyet rolleri ve kalıplarını tanımlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 3 4 5 5 4 3 4
2 3 5 3 2 2 2 3 5 4
3 3 3 3 4 3 3 4 3 2
4 4 2 4 3 4 3 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek