Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2305016082011 Kadın Araştırmalarında Temel Yaklaşımlar 927003 1 2 8

Dersin Amacı

1. Kadın çalışmalarına yön veren temel yaklaşımların anlaşılması 2. Kadın Araştırmalarının kullandıkları yöntem ve tekniklerin bilinmesi 3. Kadın konusunda araştırma yapabilecek yetkinliğe ulaşmaları amaçlanmaktadır.

Ön Koşul Dersleri

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Paul Thompson (1999).Geçmişin Sesi, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları. Muzaffer Sencer (1979). Sosyal Bilimlerde Araştırma Metotları. Ankara:TODAİE.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Sosyal bilim tarihi Sosyal bilimlerde nicel ve nitel araştırmalar Kadın çalışmalarına yön veren temel yaklaşımlar Kadın araştırmalarında temel yöntem ve teknikler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
27 Makale Yazma 1 50 1
2 Final Sınavı 1 50 1
41 Proje Sunma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 50 50
2 Final Sınavı 1 50 50
5 Derse Katılım 1 25 25
24 Seminer 1 20 20
27 Makale Yazma 1 20 20
29 Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 1. Sosyal bilim tarihi
2 2. Sosyal bilimlerde nicel ve nitel araştırmalar
3 3. Kadın çalışmalarına yön veren temel yaklaşımlar
4 4. Kadın araştırmalarında temel yöntem ve teknikler
5 5. Sözlü tarih yöntemi
6 6. Türkiye’de kadın çalışmaları
7 7. Örnek İnceleme
8 8. Örnek İnceleme
9 9. Örnek İnceleme
10 10. Örnek çalışma planlama
11 11. Örnek çalışma uygulama
12 12. Örnek çalışma değerlendirme
13 13. Örnek çalışma sonlandırma
14 14. Kadın araştırmalarının geleceğine ilişkin öngörüler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1294423 Sosyal bilim tarihini öğrenme
2 1294424 Nitel ve nicel araştırma yöntemlerini tanıma
3 1294425 Kadın araştırmalarını tarihini öğrenme
4 1294426 Kadın araştırmalarında kullanılan yöntem ve teknikler hakkında bilgi sahibi olma

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67719 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini tarihsel perspektif içerisinde değerlendirir.
2 67721 Kadına yönelik şiddetin toplumsal, siyasal, ekonomik sebeplerini bilir.
3 67720 Kadın-Erkek eşitliği konusunda yapılması gerekenler için çözüm önerilerinde bulunur.
4 67713 Disiplinler arası çalışmayı kavrar.
5 67717 Felsefe, din ve edebiyat alanlarındaki toplumsal cinsiyet tartışmalarını yürütür.
6 67718 Kadının iktisadi ve siyasi alanlardaki katılımındaki eşitsizlikleri tespit eder çözüm önerileri üretir.
7 67716 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin medya alanındaki yansımalarının farkındadır.
8 67715 Toplumsal cinsiyet rollerinin eğitim kurumu içindeki etkilerini gözlemler.
9 67714 Modern toplumlardaki toplumsal cinsiyet rolleri ve kalıplarını tanımlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 3 4 5 5 4 3 4
2 3 5 3 2 2 2 3 5 4
3 3 3 3 4 3 3 4 3 2
4 4 2 4 3 3 4 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek