Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KAP629 Ailede Kriz Yönetimi ve Kadın 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Bu ders kapsamında kadınların aile yaşamı içerisinde karşılaşılabilecekleri kriz durumlarını tanıyabilme, nedenleri ve müdahale yöntemleri konusunda bilgi kazandırmak amaçlanmıştır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Hatice KUMCAĞIZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Kesici, Ş., Bayrakcı-Köklü, E., Mert, A., Kiper, C. (2014). Vaka Örnekleriyle Birlikte Aile Danışma Kuramları ve Teknikleri. Ankara : Nobel yayınevi. 2. Nazlı, S. (2001). Aile Danışmanlığı. Ankara : Nobel Yayınevi. 3. Frank M. Dattilio, Arthur, E. Jongsma, JR. (2013). Aile Terapisi Tedavi planlayıcısı (Edit. Sean D. Davis). (Çev.Edit. Azizi yıldırım, İbrahim Kurt). Ankara : Nobel yayınevi. 4. Şengil Gül (Çev.Edit.) (2014). Çocuklar ve Evlilik Çatışması . Ankara : Nobel Yayınevi. 5.Yavuzer H. (Edit.) (2010). Evlilik okulu. İstanbul: Remzi Kitabevi. 6.Ersevim İ. (Çev.) (1999). Boşanma ve Çocuk Üzerine Etkileri. İstanbul : Özgür Yayınları 7. Kısa C., Tezel K. (Çev. Edit.) ( 2012). Evlilik Terapisi ve Cinsel Terapiyi Bütünleştirmek. İstanbul : Pusula yayıevi. 8. Yalom D.İ. (Edit.) (2006). Evlilik Terapisi. İstanbul : Prestij Yayınları 9.AkbaşT. (Çev. Edit.) (2013). Aile Terapisi : Temelleri. Adana : Nobel Kitabevi.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Kriz kavramı ve aile yaşam döngüsü içerisinde karşılaşılabilecek kriz durumlarının kadın üzerindeki etkisi ve krize müdahale süreci.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 13 20 1
10 Tartışma 13 20 1
11 Soru-Yanıt 12 10 1
29 Bireysel Çalışma 14 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 10 2 20
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 13 5 65
11 Soru-Yanıt 10 5 50
29 Bireysel Çalışma 10 3 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma ve derse ilişkin genel çerçevenin paylaşımı Teori -
2 Kriz Kavramı ve krizin kadın üzerine etkisi Teori , anlatım
3 Gelişimsel ve durumsal yaşam krizleri ve kadın Gelişimsel yaşam krizine müdahale süreci ve kadın üzerine etkisi teori, anlatım, soru-cevap
4 Krize Müdahale ve Önlemenin Genel İlkeleri Yas ve kayıp sürecinde Kriz Yönetimi ve kadının rolü teori, anlatım, soru-cevap
5 Madde Kullanımı ile baş edebilmede kriz yönetimi teori, anlatım, soru-cevap
6 Travma Sonrası Stres ve Kriz Yönetim teori, anlatım, soru-cevap
7 Boşanma sürecinin kadın üzerine etkisi ve kriz danışmanlığı teori, anlatım, soru-cevap
8 Çocuk ihmal ve istismarında aile bireylerine yaklaşım teori, anlatım, soru-cevap
9 Ara Sınav
10 Ailede şiddete maruz kalan kadının fizyolojik ve psikolojik değerlendirilmesi ve kriz danışmanlığı teori, anlatım, soru-cevap
11 Ailede şiddet uygulayan bireylerin fizyolojik ve psikolojik değerlendirilmesi ve kriz danışmanlığı teori, anlatım, soru-cevap
12 Vaka sunumları teori, anlatım, soru-cevap
13 Vaka sunumları teori, anlatım, soru-cevap
14 Vaka sunumları ve genel değerlendirme teori, anlatım, soru-cevap
15 Yıl sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1290255 Aile yaşam sürecinde karşılaşılabilecek kriz durumlarını tanıyabilme,
2 1290256 Krize müdahale ve önleyebilmenin genel ilkelerini kavrayabilme
3 1290257 Aile yaşam döngüsü içerinde karşılaşılabilecek kriz durumlarını yönetebilemede kadının rolünü farkedebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67719 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini tarihsel perspektif içerisinde değerlendirir.
2 67721 Kadına yönelik şiddetin toplumsal, siyasal, ekonomik sebeplerini bilir.
3 67720 Kadın-Erkek eşitliği konusunda yapılması gerekenler için çözüm önerilerinde bulunur.
4 67713 Disiplinler arası çalışmayı kavrar.
5 67718 Kadının iktisadi ve siyasi alanlardaki katılımındaki eşitsizlikleri tespit eder çözüm önerileri üretir.
6 67717 Felsefe, din ve edebiyat alanlarındaki toplumsal cinsiyet tartışmalarını yürütür.
7 67716 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin medya alanındaki yansımalarının farkındadır.
8 67715 Toplumsal cinsiyet rollerinin eğitim kurumu içindeki etkilerini gözlemler.
9 67714 Modern toplumlardaki toplumsal cinsiyet rolleri ve kalıplarını tanımlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 5 4 4 5 5 5
2 4 5 4 4 4 4 4 4 4
3 5 4 5 5 4 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek