Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KAP630 Eğitimde Kadın Liderliği 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Kadınların toplumsal cinsiyet rolünün liderlik davranışlarına etkisi ve eğitim ilişkisi konusunda bilgi kazandırmak genelde yönetimdeki, özelde eğitim yönetimindeki durumlarını inceleme ve geliştirmek için önerilerde bulunmak amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Hatice KUMCAĞIZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Aytolu O. (Çev.) (2013). Etkili Liderlik Eğitimi. İstanbul : Profil Yayıncılık 2. arutçugil İ. (2013). İş Hayatında Kadın Yönetici. İstanbul : Kariyer Yayınevi. 3. Brige B. (2013). Eğitim Yönetiminde Kadınlar.İstanbul : Max Kitabevi. 4. Kumkale İ.(2015). Kadın Girişimciliğinin Stratejik Liderlik Yetkinlikleri Açısından İncelenmesi ve Bir Araştırma. İstanbul : Ekin basımevi. 5. 5. Zel U. (2014). Kişilik ve Liderlik. İstanbul : Seçkin yayıncılık 6. Çelik V. (2013). Eğitimsel Liderlik. Ankara: Pegem yayıncılık 7. Şişman Z. (Çev.) (2007). Seçenekler Yaratmak: Kadınlar için Liderlik Eğitimi El Kitabı.İstanbul : Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) Yayınları. 8. Hilarie Owen Vicky Hodgson Nigel Gazzard (2007). Liderlik Elkitabı. 9. Dave Ulrich Norm Smallwood (2009). Liderlik Markası. Türkiye İş Bankası Yayınları 10. John Adair (2008). Yenilikçi Liderlik. Babıali Kültür Yayıncılığı.

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Liderlik ve eğitim ilişkisi, iş dünyasında, medyada, politikada lider kadın olmak ve başarılı lider kadınların biyografileri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 13 20 1
10 Tartışma 13 20 1
11 Soru-Yanıt 12 10 1
29 Bireysel Çalışma 14 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 3 42
11 Soru-Yanıt 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Öğrenme ve Liderlik teori, anlatım, soru-cevap
2 Liderlik Psikolojisi teori, anlatım, soru-cevap
3 Kadının Toplumsal Cinsiyet Rolünün Liderlik Davranışlarına Etkisi teori, anlatım, soru-cevap
4 Yenilikçi Liderlik teori, anlatım, soru-cevap
5 Liderlik Markası ve Kadın teori, anlatım, soru-cevap
6 Kadın Girişimciliği ve Liderlik teori, anlatım, soru-cevap
7 İş Dünyasında Lider Kadın teori, anlatım, soru-cevap
8 Liderlik ve Etik teori, anlatım, soru-cevap
9 Ara sınav
10 Medya ve Liderlik ve Kadın teori, anlatım, soru-cevap
11 Liderlik Psikolojisinde Kadın ve Erkek Paradigması teori, anlatım, soru-cevap
12 Politika ve Liderlik teori, anlatım, soru-cevap
13 Liderlik Algılamalarında Eğitim ve Cinsiyet Faktörü teori, anlatım, soru-cevap
14 Başarılı kadın yöneticilerin biyografileri, Başarılı kadın eğitim yöneticilerinin biyografileri teori, anlatım, soru-cevap
15 Yıl sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1290275 Liderlik ve eğitim ilişkisini kavrayabilme,
2 1290276 Kadının toplumsal cinsiyet rolünün liderlik davranışlarına etkisini fark edebilme,
3 1290277 Kadının iş dünyasındaki yeri ve liderlik davranışlarına etkisini kavrayabilme,
4 1290278 Kadının medyadaki yeri ve liderlik davranışlarına etkisini kavrayabilme,
5 1290284 Kadının politikadaki yeri ve liderlik davranışlarına etkisini kavrayabilme,

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67719 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini tarihsel perspektif içerisinde değerlendirir.
2 67721 Kadına yönelik şiddetin toplumsal, siyasal, ekonomik sebeplerini bilir.
3 67720 Kadın-Erkek eşitliği konusunda yapılması gerekenler için çözüm önerilerinde bulunur.
4 67713 Disiplinler arası çalışmayı kavrar.
5 67718 Kadının iktisadi ve siyasi alanlardaki katılımındaki eşitsizlikleri tespit eder çözüm önerileri üretir.
6 67717 Felsefe, din ve edebiyat alanlarındaki toplumsal cinsiyet tartışmalarını yürütür.
7 67716 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin medya alanındaki yansımalarının farkındadır.
8 67715 Toplumsal cinsiyet rollerinin eğitim kurumu içindeki etkilerini gözlemler.
9 67714 Modern toplumlardaki toplumsal cinsiyet rolleri ve kalıplarını tanımlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 5 4 4 5 4
2 5 4 5 5 5 4 4 5 4
3 4 4 4 4 5 5 4 5 5
4 4 5 4 4 4 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek