Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KAP605 Aile İçi Şiddet ve Kadın 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

öğrencilerin aile içi şiddeti tanıma düzeylerini arttırmak, öğrencilerin aile içi şiddete yönelik Türkiye’de ve dünyadaki mevcut durumları analiz edebilmelerini sağlamak ve dersin sonunda öğrencilerin uygulayabilecekleri bir proje çalışması yapmalarını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. İlknur AYDIN AVCİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

01→ Turan M, Özkan İ, Telcioğlu M ve ark. (2000) Kadınlarda ruhsal hastalık ortaya çıkışı ile şiddete maruz kalma arasındaki niteliksel ilişki. 3P Dergisi, 8:112-117. 02→ Vahip, I.(2002). Evdeki şiddet ve gelişimsel boyutu: Farklı bir açıdan bakış. Türk psikiyatri dergisi, 13 (4), 312-319. 03→ Ayrancı Ü, Günay Y, Ünlüoğlu İ (2002) Hamilelikte aile içi eş şiddeti: Birinci basamak sağlık kurumuna başvuran kadınlar arasında bir araştırma. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 3:75-87. 04→ İçli TG, Öğün A, Özcan N (1995) Ailede kadına karşı şiddet ve kadın suçluluğu. TC Devlet Bakanlığı Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü Yayınları. Ankara. 05→ Kurçer MA, Güneş G, Genç M (1999) Malatya’da sosyoekonomik düzeyleri farklı iki ayrı bölgede evli kadınlara yönelik aile içi şiddet ve etkileyen faktörler. Sağlık ve Toplum, 34-37. 06→ Tollestrup K, Sklar D, Floyd JF ve ark. (1999) Health indicators and intimate partner violence among women who are members of a managed care organization. Prev Med, 29: 431-440. 07 → Yıldırım A (1998) Sıradan Şiddet. Kadına ve Çocuğa Yönelik Şiddetin Toplumsal Kaynakları. Boyut Yayınları. 1. Baskı. İstanbul. 08 → Yıldırım İ (1996) Eşi dayak atan evli bireylerin özellikleri. 3P Dergisi, 4:108-115. 09 → Yüksel Ş, Kayır A (1986) Psikiyatriye başvuran “örselenmiş kadının tanınması”. Düşünen Adam, 1:16-20. 10 → Akyüz G, Kuğu N, Doğan O (2002) Bir psikiyatrik polikliniğe başvuran evli kadınlarda aile içi şiddet, evlilik sorunları, başvuru yakınması ve psikiyatrik tanı. Yeni Symposium, 40:41-48 11 → Gülsen G, Kaya M, Pehlivan E (2000) Tıp Fakültesi öğrencilerinin ailelerinde kadına yönelik aile içi şiddetle ilgili bir araştırma. Toplum ve Hekim, 15: 391-397. 12→ Taş, A.K., Uyanık, D., Karakaya, Z. (17-19 Mayıs 1997). Şiddeti içselleştiren kadın profili. II. Kadın çalışmaları toplantısında sunulmuş bildiri, Adana. 13→Wisner CL, Gilmer TP, Saltzman LE ve ark. (1999) Intimate partner violence against women: do victims cost health plans more? J Fam Pract, 48: 439-43 14→TC. Aile ve sosyal politikalar bakanlığı Kadın Statüsü genel müdürlüğü yayınları. http://www.kadininstatusu.gov.tr/tr/

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

aile içi şiddet ve şiddet en sıklıkla maruz kalan kadının bu durumla baş etmede yaşadıklarını içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
27 Makale Yazma 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
10 Tartışma 14 3 42
11 Soru-Yanıt 14 3 42
27 Makale Yazma 14 3 42
34 Okuma 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Şiddetin tanımı ve türleri, tarihte kadına yönelik şiddet
2 Aile içi taciz ve şiddetin türleri, şiddetin ekonomik, siyasal, sosyo-kültürel, ailesel ve bireysel boyutları.
3 Türkiye’de ve Dünyada kadına yönelik şiddetin boyutları
4 Şiddete neden olan faktörler
5 Kadına ve çocuğa yönelik şiddet.
6 Toplumsal değer sisteminin şiddetle ilişkisi.
7 Sosyo-kültürel yapının, eğitim düzeyinin, yoksullaşmanın şiddetle ilişkisi.
8 Eşler arası şiddeti etkileyen sosyo-kültürel ve ekonomik faktörler
9 VİZE VEYA ARAŞTIRMA ÖDEV SUNUMU
10 Türkiye’de şiddeti önlemeye ilişkin alınan kararlar, stratejiler, programlar ve uygulama boyutları.
11 Namus ve töre cinayetleri
12 Taciz ve şiddeti önleme açısından Ailenin Korunmasına Dair Kanunun Türkiye’deki yansımaları.
13 Devlet düzeyinde kadına yönelik şiddetle mücadelenin kurumsallaşması ve sosyal hizmetler
14 Dünyada ve Türkiye’de kadına yönelik şiddet araştırmalarının tarihçesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1509656 aile içi şiddet konusunu bilir
2 1509657 şiddetin boyutlarını ve nedenlerini tanımlayabillir
3 1509658 sağlık çalışanının şiddette rolünü ortaya koyabilir
4 1509659 kadın haklarını bilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek