Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KAP611 Kadın ve Siyaset 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Ders, siyasal-yönetsel karar alma sürecine kadınların katılımını artırmak ve kadın sorunlarına yönelik kamu politikası geliştirmek için tarihsel-bilimsel bir bakış kazandırmayı amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

01→ Ney Bendason, Başlangıcından Günümüze Kadın Hakları, Çev. Şirin Tekeli, İletişim Yayınları, İstanbul, 1990. 02→ Ayşe Berktay, Yetmişbeş Yılda Kadınlar ve Erkekler, Tarih Vakfı, İstanbul, 1998. 03→ Şirin Tekeli ve Meryem Koray, Devlet, Kadın, Siyaset, Türkiye Sosyal, Ekonomik, Siyasal Araştırmalar Vakfı, 1991. 04→ Şirin Tekeli, Kadınlar ve Siyasal, Toplumsal Hayat, Birikim Yay, İstanbul 1982. 05→ Ayşegül Yaraman, Bir Demokrasi Tartışması-Türkiye’de Kadınların Siyasal Temsili (1935-1999), Bağlam Yay., İstanbul, 1999. 06→ Nira Yuval-Davis, Cinsiyet ve Millet, İletişim Yayınları, İstanbul, 2010. 07→ Zerrin Ediz, Kadınların Tarihine Giriş-Hititlerden Günümüze, Adım Yay., İstanbul, 1995.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Ders, siyasal-yönetsel karar alma sürecine kadınların katılımını artırmak ve kadın sorunlarına yönelik kamu politikası geliştirmek için tarihsel-bilimsel bir bakış kazandırmayı amaçlamaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
27 Makale Yazma 1 50 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
10 Tartışma 14 3 42
11 Soru-Yanıt 14 3 42
27 Makale Yazma 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tarihsel olarak yönetim ve siyaset kavramları
2 Uygarlık tarihinde farklı toplumlarda kadın ve siyasal-yönetsel iktidar
3 Modern çağda kadın ve siyaset
4 Kapitalist toplumda yurttaşlık, eşitlik, siyasal hak, demokrasi, katılım kavramları
5 Türkiye’de siyaset ve yönetim
6 Yerel yönetimler ve yerel siyaset
7 Kamusal karar mekanizmalarında kadın
8 Türkiye’de kadına yönelik politika ve yönetim
9 Küresel dinamikler ve kadın
10 Türkiye’de kadın sorunları için kamu politikası geliştirme
11 VİZE VEYA ARAŞTIRMA ÖDEV SUNUMU
12 Türkiye’de kadın sorunları için kamu politikası geliştirme
13 Türkiye’de kadın sorunları için kamu politikası geliştirme
14 Genel Değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1509694 Ulusal ve yerel karar mekanizmalarında kadının yerini değerlendirebilir
2 1509695 Kadınların siyasal hak kazanım sürecini tarihsel olarak açıklar.
3 1509696 Kadına yönelik kamu politikası sürecini tanır ve açıklar.
4 1509697 Kadının siyasetteki yerini tarihsel-toplumsal özellikleriyle değerlendirebilir.
5 1509698 Edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75451 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini tarihsel perspektif içerisinde değerlendirir.
2 75453 Kadına yönelik şiddetin toplumsal, siyasal, ekonomik sebeplerini bilir.
3 75452 Kadın-Erkek eşitliği konusunda yapılması gerekenler için çözüm önerilerinde bulunur.
4 75445 Disiplinler arası çalışmayı kavrar.
5 75450 Kadının iktisadi ve siyasi alanlardaki katılımındaki eşitsizlikleri tespit eder çözüm önerileri üretir.
6 75449 Felsefe, din ve edebiyat alanlarındaki toplumsal cinsiyet tartışmalarını yürütür.
7 75448 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin medya alanındaki yansımalarının farkındadır.
8 75447 Toplumsal cinsiyet rollerinin eğitim kurumu içindeki etkilerini gözlemler.
9 75446 Modern toplumlardaki toplumsal cinsiyet rolleri ve kalıplarını tanımlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 5 4 5 5 4 4
4 5 4 4 4 4 4 5 4 4
5 4 5 5 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek