Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KAP618 Kadın, Çocuk ve Suç 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere suçun kadın ve çocuklarla olan ilişkisi hakkında bilgi vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Barut

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

01→ Hüseyin Peker, Çocuk Suçluluğu, Ankara, 2000. 02→ Doğan Cüceloğlu, İnsan ve Davranışı, Remzi Kitapevi, İstanbul, 2003. 03→ Kriminolojik Notlar, Adalet Bakanlığı, Ankara, 2005. 04→ Hüseyin Peker, Zor Çocuk Yoktur, Timaş Yayınları, İstanbul, 2010

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Suç, suçun nedenleri, sınıflandırılmaları, tanı, değerlendirme, kadın ve çocuk suçluluğu ve özellikleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
27 Makale Yazma 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 1 45 45
27 Makale Yazma 2 40 80
34 Okuma 6 7 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Suç kavramı
2 Suçun nedenleri
3 Suç ve suçla mücadele uygulamaları
4 Suçun sınıflandırılması
5 Suç olgusunda kadının yeri
6 Suç olgusunda kadının etkileri
7 Çalışma yaşamında suçlu kadınlar
8 Çalışan suçlu kadınlar ve sorunları
9 Suçlu kadın ve çocukların aile ilişkileri
10 Suçlulara yönelik toplumsal tutumlar
11 VİZE VEYA ARAŞTIRMA ÖDEV SUNUMU
12 Suçlu kadın ve çocukların kişilik özellikleri
13 Suçlu kadın ve çocukların toplumsal özellikleri
14 Genel Değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1290832 Suçla ilgili temel kavramları açıklayabileceklerdir.
2 1290833 Değişik nedenlerle ortaya çıkan suçluluk olgusu ile ilgili geçerli çözümler önerebileceklerdir.
3 1290834 Suç, kadın ve çocuk konusunu sentezleyip değerlendirebileceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67719 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini tarihsel perspektif içerisinde değerlendirir.
2 67721 Kadına yönelik şiddetin toplumsal, siyasal, ekonomik sebeplerini bilir.
3 67720 Kadın-Erkek eşitliği konusunda yapılması gerekenler için çözüm önerilerinde bulunur.
4 67713 Disiplinler arası çalışmayı kavrar.
5 67718 Kadının iktisadi ve siyasi alanlardaki katılımındaki eşitsizlikleri tespit eder çözüm önerileri üretir.
6 67717 Felsefe, din ve edebiyat alanlarındaki toplumsal cinsiyet tartışmalarını yürütür.
7 67716 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin medya alanındaki yansımalarının farkındadır.
8 67715 Toplumsal cinsiyet rollerinin eğitim kurumu içindeki etkilerini gözlemler.
9 67714 Modern toplumlardaki toplumsal cinsiyet rolleri ve kalıplarını tanımlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 5 5 4
2 4 4 4 4 4 5 4 4 4
3 4 4 4 4 4 3 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek