Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KAP624 Yazında Kadın ve Aile Olgusunun Yansımaları 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Gerek Türk gerekse dünya edebiyatından seçilen kadın çalışmaları, örnekleri ve eserlerinde kadın ve aile olgusunun gerek karşılaştırmalı bir yaklaşım gerekse eser, yazar veya dönem odaklı üzerinde durarak bu kavramları irdelenmek. Bu araştırma sonucunun yazın çalışmalarındaki toplumsal, sosyolojik, ekonomik, kültürel, aktöresel, eğitsel ve psikolojik yansımalarını genel bir yaklaşımla değerlendirebilmek aralarında ilişki kurmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hanife Nalan GENÇ

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

Öğrencilerin aşağıda yer alan temel başvuru kitaplarını edinmeleri tavsiye edilmiştir. Aytaç, Gürsel (1990), ‘Türk Romanı Üzerine İncelemeler’, Gündoğan Yayınları, Ankara Beauvoir, Simone de (1962), Kadın Nedir?, Çeviren: Orhan Suda, Düşün Yayınevi, yayın yeri Beauvoir, Simone De (1980), ‘Kadın, Genç Kızlık Çağı’, Payel Yayınları, İstanbul.Belirtilmemiş.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Andı, M. Fatih (2004), “Kadın Roman Okursa”, Roman ve Hayat, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, İstanbul Çeri, Bahriye (1996), ‘Türk Romanında Kadın (1923-1938 Dönemi)’, Simurg Yayınları, İstanbul. Erden, Aysu (2004). Türk Edebiyatında Kadın Yazarlar (Kötücüllük-Cinsellik-Erotizm) Graber, Gustav Hans (1998), ‘Kadın Psikolojisi’, Cem Yayınevi, İstanbul. Gülendam, Ramazan (2006), Türk Romanında Kadın Kimliği, Salkımsöğüt Yayınlar, Erzurum. Gülendam, Ramazan (2007), “Türk Kadınının Aile İçerisindeki Yeri ve Rolünün Modern Türk Edebiyatına Yansıması: 1960-1980”, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, sayı:15, s.165-182 Güzel, Nazife Sibel (2007), Edebi Metin Çözümlemelerinde Dilbilim-Biçembilim-Kuram, Manisa. Erkek,Tansu (1998). BeleYazınında Kadın İstanbul:Kaynak Yayınları. Parla, Jale, Sibel Irzık Kadınlar Dile Düşünce: edebiyat ve toplumsal cinsiyet İstanbul: İletişim.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Türk ve dünya edebiyatlarında seçme temel ya da kadın çalışmalarını odağına alan eserler bağlamında kadın ve aile olgusunun kazandığı anlamları ortaya koyabilmek.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 3 42
11 Soru-Yanıt 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Aile ve kadın
2 Aile ve iş ortamında kadın ve üstlendiği roller
3 Kadının sosyal ve özel yaşamda üstlendiği roller ve bunların edebiyattaki yansımaları ve genel edebiyat bilim tarihinde kadının temsili
4 Seçme edebi metinlerde kadın ve aile kavramları
5 Kadının, aile ve iş yaşamında cinsiyet bağlamında algısı
6 Yazınından seçilmiş örnek ve uygulamalar
7 Edebi metinlerde kadın olgusunun yansımalarına ilişkin örnekler
8 Ara Sınav
9 Edebi metinlerde kadın ve aile imgesi örnekleri
10 Türk toplumunda kadın
11 Batı toplumunda kadın
12 Yakup Kadri Karaosmanoğlu -Kiralık Konak
13 Gustave Flaubert- Madame Bovary
14 Genel Değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1290695 Kadın ve ailenin edebi yapıtlarındaki yansımaları hakkında bilgi sahibi olurlar.
2 1290696 Aile ve kadın ilişkisi bağlamında bu iki kavramın birbirleriyle etkileşimi konusunda bilgi sahibi olurlar.
3 1290697 Edebiyatta önemli kadın yazarlarının yapıtlarındaki kadın imgeleri hakkında bilgi sahibi olurlar.
4 1290698 Kadın, aile ve toplum üçlemesinde kadının nasıl yer aldığı hangi rolleri üstlendiğini karşılaştırmalı biçimde öğrenmiş olurlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67719 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini tarihsel perspektif içerisinde değerlendirir.
2 67721 Kadına yönelik şiddetin toplumsal, siyasal, ekonomik sebeplerini bilir.
3 67720 Kadın-Erkek eşitliği konusunda yapılması gerekenler için çözüm önerilerinde bulunur.
4 67713 Disiplinler arası çalışmayı kavrar.
5 67717 Felsefe, din ve edebiyat alanlarındaki toplumsal cinsiyet tartışmalarını yürütür.
6 67718 Kadının iktisadi ve siyasi alanlardaki katılımındaki eşitsizlikleri tespit eder çözüm önerileri üretir.
7 67716 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin medya alanındaki yansımalarının farkındadır.
8 67715 Toplumsal cinsiyet rollerinin eğitim kurumu içindeki etkilerini gözlemler.
9 67714 Modern toplumlardaki toplumsal cinsiyet rolleri ve kalıplarını tanımlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 4 5 4 5 5 5 4 5 5
3 5 5 4 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek