Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KAP628 Kalkınma ve Kadın 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Tarihsel ve toplumsal bir süreç olarak kapitalist kalkınmada kadının ücretli ve ücretsiz emeğinin rolü ile kalkınma politikaları ve uygulamalarının kadınların yaşamlarına etkisinin incelenmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Demet ÖZMEN YILMAZ

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

*-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gülay Toksöz (2011) Kalkınmada Kadın Emeği, Varlık Yayınları Türkiye'de Refah Devleti ve Kadın (2012), der: Saniye Dedeoğlu ve A.Yavuz Elveren, İletişim The Companion to Development Studies, Desai ve Potter

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Kalkınma süreciyle kadın emeğinin ilişkisi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 50
5 Derse Katılım 14 5 1
10 Tartışma 20 20 1
20 Rapor Hazırlama 2 10 1
21 Rapor Sunma 20 20 1
28 Makale Kritik Etme 14 15 1
34 Okuma 2 30 1
38 Rapor Hazırlama 1 80 1
39 Rapor Sunma 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 1 10 10
10 Tartışma 14 3 42
20 Rapor Hazırlama 14 3 42
21 Rapor Sunma 1 10 10
28 Makale Kritik Etme 14 3 42
34 Okuma 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma ve dersin genel çerçevesinin sunumu
2 Kalkınma kavramı, köken ve tarihsel gelişim
3 Kalkınma kavramı, tarihsel gelişim, stratejiler, ülke örnekleri
4 Kadının ücretli ve ücretsiz emeği temel kavramsal çerçeve
5 Kadının ücretli ve ücretsiz emeği üzerine teorik yaklaşımlar
6 Kalkınma ve kadın ilişkisine farklı yaklaşımlar (Kalkınmada Kadın Yaklaşımı, Kadın ve Kalkınma Yaklaşımı, Toplumsal Cinsiyet ve Kalkınma Yaklaşımı, ...)
7 Ekonomik kalkınma sürecinde kadın emeği
8 Ekonomik kalkınma sürecinde kadın emeği
9 Kadınların ev içi yeniden üretim faaliyeti, bakım hizmeti, aile, nüfus politikaları, sosyal politika
10 Tarımda kadın emeği, Türkiye'de tarımda kadınlar, ücretsiz aile işçiliği, kır-kent, göç
11 Hizmetlerde kadın emeği, Türkiye'de hizmetler sektöründe kadın emeğinin durumu
12 Sanayide kadın emeği, Türkiye'de sanayi sektöründe kadınların durumu, taşeron çalışma, enformelleşme, esnek çalışma, ev eksenli çalışma biçimleri
13 Küreselleşme, krizler, enformelleşme ve kadın emeği
14 Yoksulluk, kadın girişimciliği, mikro finans uygulamaları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1290838 Kalkınma kavramı ve kalkınma stratejilerini öğrenir
2 1290839 Kadın emeğinin ücretli ve ücretsiz biçimlerini ve bunun kalkınma sürecindeki rolünü anlar
3 1290840 Kalkınma ve kadın ilişkisine farklı yaklaşımları öğrenir
4 1290841 Kalkınma ve kadın ilişkisini farklı tarihsel dönemler ve farklı ülke örnekleri bağlamında tartışır
5 1290842 Türkiye'nin kalkınma sürecinde kadın emeğinin rolünü ve kalkınmanın kadınların yaşamlarına etkisini bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67719 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini tarihsel perspektif içerisinde değerlendirir.
2 67721 Kadına yönelik şiddetin toplumsal, siyasal, ekonomik sebeplerini bilir.
3 67720 Kadın-Erkek eşitliği konusunda yapılması gerekenler için çözüm önerilerinde bulunur.
4 67713 Disiplinler arası çalışmayı kavrar.
5 67717 Felsefe, din ve edebiyat alanlarındaki toplumsal cinsiyet tartışmalarını yürütür.
6 67718 Kadının iktisadi ve siyasi alanlardaki katılımındaki eşitsizlikleri tespit eder çözüm önerileri üretir.
7 67716 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin medya alanındaki yansımalarının farkındadır.
8 67715 Toplumsal cinsiyet rollerinin eğitim kurumu içindeki etkilerini gözlemler.
9 67714 Modern toplumlardaki toplumsal cinsiyet rolleri ve kalıplarını tanımlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 5 5 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek