Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAR712 Osmanlı İskan Tarihi 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Anadolu'nun toplumsal yapısını anlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Nedim İPEK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Nedim İpek, İmparatorluktan Ulus Devlete Göçler, Trabzon 2006. Nedim İpek, Rumeli'den Anadolu'ya Türk Göçleri, Ankara 1999. Nedim İpek, Canik ve Göç, Samsun 2018. Nedim İpek, Selanik'ten Samsun'a Mübadiller, Samsun 2012 Nedim İpek, Mübadele ve Samsun, Ankara 2000. Yusuf Halaçoğlu, 18. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunun İskan Siyaseti ve Aşiretlerin Yerleştirilmesi, Ankara 1991. Faruk Sümer, Oğuzlar, İstanbul 1999. Cengiz Orhonlu, Osmanlı İmparatorluğunda Aşiretlerin İskanı, İstanbul 2006.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Osmanlı döneminde Rumeli ve Anadolu'da iskan faaliyetleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İskan: Tanımı, önemi, çeşitleri
2 Osmanlı'nın klasik dönem iskan politikası
3 Osmanlı'da iskana tabi tutulan zümreler
4 Türkmenler
5 Yörükler
6 Aşiretler, cemaatler
7 Klasik Dönemde Osmanlı İskan Siyaseti
8 Osmanlı'nın tatbik ettiği iskan yöntemleri
9 Temlik, derbent , vakıf yöntemleri
10 Sürgün yöntemi
11 Osmanlı'da iskan faaliyetleri
12 İskan Kurumları
13 İskanda karşılaşılan sorunlar ve çözümleri
14 Genel değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1226457 Göç ve iskanın toplumun oluşumuna etkisini anlar
2 1188593 Osmanlı iskan politikası hakkında bilgi sahibi olur
3 1192165 Göç ve iskanın Osmanlı toplumunun oluşumuna etkisini öğrenir.
4 1194794 Türk milletinin oluşumunda göç ve iskanın yeri ve önemi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68550 Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma.
2 68551 Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma.
3 68552 Uzmanlık alanlarını ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtabilme yetkinliği kazanma.
4 68553 Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma.
5 68554 Teknik yönlerden doktora tezi yazabilme kapasitesine sahip olma.
6 68555 Kuramsal ve yöntemsel bilgi seviyesi sayesinde alanına katkı sağlama yetkinliği kazanma.
7 68556 Teknik yönlerden doktora tezi yazabilme kapasitesine sahip olma.
8 68557 Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma.
9 68558 Akademik hayatın davranış ve etik duyarlılığına sahip olma.
10 68559 Kuramsal ve yöntemsel bilgi seviyesi sayesinde alanına katkı sağlama yetkinliği kazanma
11 68560 Uzmanlık alanında eleştiri ve değerlendirme yapabilme yetkinliğine sahip olma.
12 68561 Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma.
13 68562 Alanındaki yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve bu yenilikleri değerlendirme yetkinliğine sahip olma.
14 68563 Alanındaki yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve bu yenilikleri değerlendirme yetkinliğine sahip olma.
15 68564 Uzmanlık alanlarını ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtabilme yetkinliği kazanma.
16 68565 Teknolojik gelişmeleri takip ederek, araştırma tekniklerini geliştirme.
17 68566 Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma.
18 68567 Uzmanlık alanında eleştiri ve değerlendirme yapabilme yetkinliğine sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4
2 3 4 4
3 4 4 4
4 3 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek