Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2301027182010 Balkan Tarihi 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Asya’dan Avrupa’ya geçiş yolları üzerinde olup coğrafi ve kültürel bakımdan kavşak konumunda bulunan, bu yönüyle de tarihi değişim ve dönüşümlere tanıklık eden Balkan coğrafyasını daha yakından tanımak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Mucize ÜNLÜ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Balkanlar El Kitabı, C. I-III, Vadi Yay., Çorum 2006. -Georges Castellan, Balkanların Tarihi, Milliyet Yay., İst. 1993. -Maria Todorova, Balkanları Tahayyül Etmek, İletişim Yay., İst. 2003, -Misha Glenny, Balkanlar 1804-1999, Milliyetçilik, Savaş ve Büyük Güçler, Çev: Mehmet Harmancı, Sabah Yay., İst. 2001. -Barbara Jelavich, Balkan Tarihi 18. ve 19. Yüzyıllar, Küre Yay., İst. 2006. -Aleksandre Popovic, Balkanlarda İslam, İnsan Yay., İst. 1995. -Andrew Barach Wachtel, Dünya Tarihinde Balkanlar. -Halil Akman, Paylaşılamayan Balkanlar. -Jezernik Bozidar, Vahşi Avrupa Batı’da Balkan İmajı. -Nedim İpek, Rumeli’den Anadolu’ya Türk Göçleri, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara 1996. -H. Yıldırım Ağanoğlu, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Balkanların Makus Talihi Göç, Kum Saati Yay., İst. 2001. -Abdülmecid Fehmi, Manastırın Unutulmaz Günleri, Yay.Haz: Ayşe Şen ve Ali Birinci. -Kemal Karpat, Balkanlarda Osmanlı Mirası ve Ulusçuluk. -Mark Mazower, Balkanlar. -Michael Palairet, Balkan Ekonomileri 1800-1914.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

-Balkan coğrafyası ve stratejik önemi, -Balkan topluluklarının Balkan yarımadasını iskanı, -Balkanlarda ilk Türk varlığı, Osmanlı fetihleri ve Osmanlı hakimiyetinde Balkanlar, -İlkçağlardan günümüze Balkanlarda gelişen temel siyasal, kültürel ve sosyo-ekonomik gelişmeler, -Balkanlarda milliyetçi fikirlerin doğuş şartları, -Bölgenin Osmanlı egemenliğinden çıkışı ve Osmanlı sonrası Balkanlardaki Türk varlığı, -Çağdaş gelişmeler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Balkan Tarihi ile İlgili kaynaklar, araştırmalar.
2 Balkanların coğrafi yapısı, stratejik önemi
3 Eskiçağ’da Balkanlar.
4 Ortaçağ’da Balkanlar.
5 Osmanlıların Balkanlara Geçişi
6 Fetihler, Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda İzlediği İskan Siyaseti.
7 Balkanlarda Osmanlı İdari Yapılanması.
8 Milliyetçilik Akımı ve Balkanlar.
9 Balkan Milletlerinin Bağımsızlık Mücadeleleri
10 93 Harbi ve Balkanlar.
11 Makedonya Meselesi.
12 II. Abdülhamit’in Balkan Siyaseti.
13 Balkan Savaşları.
14 Balkanlardan Anadolu’ya Göçler.
15 Osmanlı İdaresi Sonrasında Balkanlarda Türk Varlığı.
16 Balkan Ülkeleriyle İlişkiler.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1224610 Bu dersin sonunda öğrenci; Balkan coğrafyasını daha yakından tanıyıp önemini kavramış olacak.
2 1225492 Balkan topluluklarının bölgeye gelişi ve oradaki varlığı hakkında bilgi sahibi olabilecek.
3 1225601 İlkçağlardan günümüze Balkanlarda gelişen siyasi, kültürel ve sosyo-ekonomik gelişmeleri değerlendirebilecek.
4 1226530 Balkanlarda milliyetçi fikirlerin doğuş şartlarını açıklayabilecek.
5 1254679 Balkan Tarihi bilgisiyle çağdaş gelişmeleri değerlendirip açıklayabilecek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68550 Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma.
2 68551 Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma.
3 68552 Uzmanlık alanlarını ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtabilme yetkinliği kazanma.
4 68553 Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma.
5 68554 Teknik yönlerden doktora tezi yazabilme kapasitesine sahip olma.
6 68555 Kuramsal ve yöntemsel bilgi seviyesi sayesinde alanına katkı sağlama yetkinliği kazanma.
7 68556 Teknik yönlerden doktora tezi yazabilme kapasitesine sahip olma.
8 68559 Kuramsal ve yöntemsel bilgi seviyesi sayesinde alanına katkı sağlama yetkinliği kazanma
9 68563 Alanındaki yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve bu yenilikleri değerlendirme yetkinliğine sahip olma.
10 68566 Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma.
11 68557 Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma.
12 68560 Uzmanlık alanında eleştiri ve değerlendirme yapabilme yetkinliğine sahip olma.
13 68564 Uzmanlık alanlarını ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtabilme yetkinliği kazanma.
14 68567 Uzmanlık alanında eleştiri ve değerlendirme yapabilme yetkinliğine sahip olma.
15 68558 Akademik hayatın davranış ve etik duyarlılığına sahip olma.
16 68561 Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma.
17 68565 Teknolojik gelişmeleri takip ederek, araştırma tekniklerini geliştirme.
18 68562 Alanındaki yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve bu yenilikleri değerlendirme yetkinliğine sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 4
3 4 5
4 4
5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek