Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAR718 Balkan Tarihi 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Asya’dan Avrupa’ya geçiş yolları üzerinde olup coğrafi ve kültürel bakımdan kavşak konumunda bulunan, bu yönüyle de tarihi değişim ve dönüşümlere tanıklık eden Balkan coğrafyasını daha yakından tanımak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Mucize ÜNLÜ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Balkanlar El Kitabı, C. I-III, Vadi Yay., Çorum 2006. -Georges Castellan, Balkanların Tarihi, Milliyet Yay., İst. 1993. -Maria Todorova, Balkanları Tahayyül Etmek, İletişim Yay., İst. 2003, -Misha Glenny, Balkanlar 1804-1999, Milliyetçilik, Savaş ve Büyük Güçler, Çev: Mehmet Harmancı, Sabah Yay., İst. 2001. -Barbara Jelavich, Balkan Tarihi 18. ve 19. Yüzyıllar, Küre Yay., İst. 2006. -Aleksandre Popovic, Balkanlarda İslam, İnsan Yay., İst. 1995. -Andrew Barach Wachtel, Dünya Tarihinde Balkanlar. -Halil Akman, Paylaşılamayan Balkanlar. -Jezernik Bozidar, Vahşi Avrupa Batı’da Balkan İmajı. -Nedim İpek, Rumeli’den Anadolu’ya Türk Göçleri, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara 1996. -H. Yıldırım Ağanoğlu, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Balkanların Makus Talihi Göç, Kum Saati Yay., İst. 2001. -Abdülmecid Fehmi, Manastırın Unutulmaz Günleri, Yay.Haz: Ayşe Şen ve Ali Birinci. -Kemal Karpat, Balkanlarda Osmanlı Mirası ve Ulusçuluk. -Mark Mazower, Balkanlar. -Michael Palairet, Balkan Ekonomileri 1800-1914.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

-Balkan coğrafyası ve stratejik önemi, -Balkan topluluklarının Balkan yarımadasını iskanı, -Balkanlarda ilk Türk varlığı, Osmanlı fetihleri ve Osmanlı hakimiyetinde Balkanlar, -İlkçağlardan günümüze Balkanlarda gelişen temel siyasal, kültürel ve sosyo-ekonomik gelişmeler, -Balkanlarda milliyetçi fikirlerin doğuş şartları, -Bölgenin Osmanlı egemenliğinden çıkışı ve Osmanlı sonrası Balkanlardaki Türk varlığı, -Çağdaş gelişmeler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Balkan Tarihi ile İlgili Çalışmalar. 1. Hafta.docx
2 Balkan Coğrafyası ve Önemi. https://islamansiklopedisi.org.tr/balkanlar
3 Eskiçağ’da Balkanlar. 3. Hafta.docx
4 Ortaçağ’da Balkanlar. 4. Hafta.docx
5 Osmanlıların Balkanlara Geçişi. 5. Hafta.docx
6 Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda İzlediği Siyaset. 6. Hafta.docx
7 XIX. Yüzyılda Balkanlar. 7. Hafta.docx
8 Milliyetçilik Akımı ve Balkanlar. 8. Hafta.docx
9 Vize Sınavı.
10 93 Harbi ve Balkanlar. https://islamansiklopedisi.org.tr/doksanuc-harbi
11 Makedonya Meselesi. 11. Hafta.docx
12 II. Abdülhamit - Balkan Siyaseti. 12. Hafta.docx
13 Balkan Savaşları. 13. Hafta.docx
https://islamansiklopedisi.org.tr/balkan-savasi
14 Balkanlardan Anadolu’ya Göçler. 14. Hafta.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1449729 Bu dersin sonunda öğrenci; Balkan coğrafyasını daha yakından tanıyıp önemini kavramış olacak.
2 1450582 Balkan topluluklarının bölgeye gelişi ve oradaki varlığı hakkında bilgi sahibi olabilecek.
3 1450676 İlkçağlardan günümüze Balkanlarda gelişen siyasi, kültürel ve sosyo-ekonomik gelişmeleri değerlendirebilecek.
4 1451473 Balkanlarda milliyetçi fikirlerin doğuş şartlarını açıklayabilecek.
5 1477139 Balkan Tarihi bilgisiyle çağdaş gelişmeleri değerlendirip açıklayabilecek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76282 Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma.
2 76283 Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma.
3 76284 Uzmanlık alanlarını ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtabilme yetkinliği kazanma.
4 76285 Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma.
5 76286 Teknik yönlerden doktora tezi yazabilme kapasitesine sahip olma.
6 76287 Kuramsal ve yöntemsel bilgi seviyesi sayesinde alanına katkı sağlama yetkinliği kazanma.
7 76288 Teknik yönlerden doktora tezi yazabilme kapasitesine sahip olma.
8 76289 Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma.
9 76290 Akademik hayatın davranış ve etik duyarlılığına sahip olma.
10 76291 Kuramsal ve yöntemsel bilgi seviyesi sayesinde alanına katkı sağlama yetkinliği kazanma
11 76292 Uzmanlık alanında eleştiri ve değerlendirme yapabilme yetkinliğine sahip olma.
12 76293 Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma.
13 76294 Alanındaki yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve bu yenilikleri değerlendirme yetkinliğine sahip olma.
14 76295 Alanındaki yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve bu yenilikleri değerlendirme yetkinliğine sahip olma.
15 76296 Uzmanlık alanlarını ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtabilme yetkinliği kazanma.
16 76297 Teknolojik gelişmeleri takip ederek, araştırma tekniklerini geliştirme.
17 76298 Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma.
18 76299 Uzmanlık alanında eleştiri ve değerlendirme yapabilme yetkinliğine sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 4
3 4 5
4 4
5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek