Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2301027252012 İttihat ve Terakki Partisi Tarihi 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Türk siyasal hayatında İttihat ve Terakki partisinin önemi etkisi ve ittihatçı siyaset anlayışının modern Türk siyaset anlayışına etkilerini kavratmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Assoc.Prof.Dr. Bünyamin Kocaoğlu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Tarik Zafer Tunaya ,Türkiye’de Siyasal Partiler, Cilt I-II.III. -Şükrü Hanioğlu, Dr. Abdullah Cevdet ve Dönemi, -Şerif Mardin, Jön Türkler ve siyasi Fikirleri

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İttihat ve Terakki Fırkasının kuruluşu gelişimi ve Türk Siyasal Hayatındaki yeri

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Jön Türk hareketinin ortaya çıkışı
2 Jön Türklerin siyasi fikirleri
3 Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyetinin Kuruluşu ve gizli mücadele dönemi
4 Paris merkezli İttihat ve Terakki cemiyeti ve özellikleri
5 İttihat ve Terakki Cemiyeti ve II. Abdulhamid’e muhalefet
6 II. Meşrutiyetin ilanı ve İttihat ve Terakki Cemiyeti
7 İttihat ve Terakki iktidarının kurulması
8 Savaş yıllarında İttihat ve Terakki Hükümetleri ve politikaları
9 Ara sınav
10 İttihat ve Terakki Partisinin yapısı ve ideolojisi
11 Mütareke ve İttihat ve Terakki Fırkasının Dağılması
12 Mütarekede ittihatçılık ve yeniden örgütlenme
13 İttihat ve Terakkiden ARMHC’ne Dönüşüm
14 İttihat ve Terakki ve CHF’ye dönüşüm.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68550 Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma.
2 68551 Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma.
3 68552 Uzmanlık alanlarını ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtabilme yetkinliği kazanma.
4 68553 Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma.
5 68554 Teknik yönlerden doktora tezi yazabilme kapasitesine sahip olma.
6 68555 Kuramsal ve yöntemsel bilgi seviyesi sayesinde alanına katkı sağlama yetkinliği kazanma.
7 68556 Teknik yönlerden doktora tezi yazabilme kapasitesine sahip olma.
8 68559 Kuramsal ve yöntemsel bilgi seviyesi sayesinde alanına katkı sağlama yetkinliği kazanma
9 68563 Alanındaki yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve bu yenilikleri değerlendirme yetkinliğine sahip olma.
10 68566 Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma.
11 68557 Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma.
12 68560 Uzmanlık alanında eleştiri ve değerlendirme yapabilme yetkinliğine sahip olma.
13 68564 Uzmanlık alanlarını ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtabilme yetkinliği kazanma.
14 68567 Uzmanlık alanında eleştiri ve değerlendirme yapabilme yetkinliğine sahip olma.
15 68558 Akademik hayatın davranış ve etik duyarlılığına sahip olma.
16 68561 Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma.
17 68565 Teknolojik gelişmeleri takip ederek, araştırma tekniklerini geliştirme.
18 68562 Alanındaki yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve bu yenilikleri değerlendirme yetkinliğine sahip olma.