Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAR724 Türkiye'de Çok Partili Hayat 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Türk demokrasi tarihi ve siyasi partileri hakkında gereken bilgileri edinmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Fahri Sakal

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Fahri Sakal, Tek Partinin Muhalefet Anlayışı Kemal Karpat, Türk Demokrasi Tarihi T.Zafer Tunaya, Türkiyede Siyasi Partiler Mete Tunçay, TC'de Tek Parti Yönetimi'nin Kurulması

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türkiyede Tek Parti döneminden çok partili döneme geçiş çabaları TPCF SCF DP ve iktidar muhalefet kavgası

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
28 Makale Kritik Etme 1 30 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 60 1
44 Makale Yazma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 30 30
2 Final Sınavı 1 40 40
10 Tartışma 1 20 20
27 Makale Yazma 1 25 25
28 Makale Kritik Etme 2 25 50
54 Ev Ödevi 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Siyasette partiler ve tanım
2 Partili ve partisiz sistemler.
3 Tek Partili, iki partili ve çok partili sistemler.
4 Osmanlı siyasi geleneği ve İTC
5 Osmanlıda diğer partiler ve Hürriyet ve İtilaf Fırkası
6 İttihatçı Muhalefet
7 1913 Darbesi ve İT'nin Fırkalaşması
8 Yarıyıl Sınavı
9 Hürriyet ve İtilaf fırkası ve hükümetleri
10 I. TBMM de gruplar
11 Cumhuriyet Halk Fırkası
12 TC de Fırkalar: Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
13 Serbest Cumhuriyet Fırkası
14 Diğer Fırkalar ve CHP'nin Tek Parti haline dönüşmesi
15 Tek Parti rejimi
16 Yarıyılsonu Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1285727 Bu dersi alan öğrenci Türkiye'de demokrasinin gelişim çizgisini, yeterince gelişememe nedenlerini ve demokrasinin önündeki engelleri öğrenir.
2 1285728 Türk demokrasi ve siyasi hayatının başka ülkelerdeki demokrasi denemeleriyle alaka ve mukayesesini anlar.
3 1285729 demokrasiyi geliştirmek için bir aydının neler yapması gerektiği konusunda fikir sahibi olur.
4 1285730 Siyasi kararlarında ve demokrasi ile ilgili icraatlarında daha bilinçli davranabilir.
5 1285731 Partilerin demokrasideki yerini ve rolünü açıklayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68550 Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma.
2 68551 Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma.
3 68552 Uzmanlık alanlarını ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtabilme yetkinliği kazanma.
4 68553 Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma.
5 68554 Teknik yönlerden doktora tezi yazabilme kapasitesine sahip olma.
6 68555 Kuramsal ve yöntemsel bilgi seviyesi sayesinde alanına katkı sağlama yetkinliği kazanma.
7 68556 Teknik yönlerden doktora tezi yazabilme kapasitesine sahip olma.
8 68559 Kuramsal ve yöntemsel bilgi seviyesi sayesinde alanına katkı sağlama yetkinliği kazanma
9 68563 Alanındaki yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve bu yenilikleri değerlendirme yetkinliğine sahip olma.
10 68566 Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma.
11 68557 Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma.
12 68560 Uzmanlık alanında eleştiri ve değerlendirme yapabilme yetkinliğine sahip olma.
13 68564 Uzmanlık alanlarını ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtabilme yetkinliği kazanma.
14 68567 Uzmanlık alanında eleştiri ve değerlendirme yapabilme yetkinliğine sahip olma.
15 68558 Akademik hayatın davranış ve etik duyarlılığına sahip olma.
16 68561 Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma.
17 68565 Teknolojik gelişmeleri takip ederek, araştırma tekniklerini geliştirme.
18 68562 Alanındaki yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve bu yenilikleri değerlendirme yetkinliğine sahip olma.