Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2301027012010 Osmanlı Tarihinin Kaynakları 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Yakınçağ Osmanlı tarihinin kaynaklarını, özelliklerini tanıma, kaynaklardan bilgiye ulaşma ve yorumlama.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Nedim İPEK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Orhan Bayrak, Osmanlı Tarihi Yazarları. Hasan Duman, Osmanlı Salnameleri ve Nevsalleri. Ali Fuat Türkgeldi, Mesail-i Mühimme-i Siyasiyye. Kayseri Nüfus Müfredat Defteri. Meclis-i Mebusan ve Meclis-i Ayan Zabıt Cerideleri Faik Reşit Unat, Osmanlı Sefirleri ve Sefaretnameleri.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1774- 1920 arası Osmanlı tarihi kaynaklarının özellikleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kaynak tanımı, çeşitleri, özellikleri.
2 Sözlü kaynaklar
3 Merkezi ve yerel arşivler, arşiv malzemesinin özellikleri.
4 Biyografi, otobiyografi.
5 Osmanlı vekayinameleri, vekayinüvis tarihleri.
6 Salnameler
7 Yerli ve yabancı gazeteler
8 Seyahatnameler
9 Sefaretnameler.
10 Düstur, kavanin mecmuası
11 Meclis zabıtları
12 Müzelik ve görsel malzeme ve tarihi kalıntılar.
13 Kaynak tenkidi
14 Dönemin genel bir değerlendirmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1283912 Araştırdığı konu ile ilgili kaynakları tespit etme becerisi edinir.
2 1283913 Kaynakları tenkit etme becerisini edinir.
3 1283914 Kaynakların temel özelliklerini öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68550 Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma.
2 68551 Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma.
3 68552 Uzmanlık alanlarını ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtabilme yetkinliği kazanma.
4 68553 Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma.
5 68554 Teknik yönlerden doktora tezi yazabilme kapasitesine sahip olma.
6 68555 Kuramsal ve yöntemsel bilgi seviyesi sayesinde alanına katkı sağlama yetkinliği kazanma.
7 68556 Teknik yönlerden doktora tezi yazabilme kapasitesine sahip olma.
8 68559 Kuramsal ve yöntemsel bilgi seviyesi sayesinde alanına katkı sağlama yetkinliği kazanma
9 68563 Alanındaki yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve bu yenilikleri değerlendirme yetkinliğine sahip olma.
10 68566 Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma.
11 68557 Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma.
12 68560 Uzmanlık alanında eleştiri ve değerlendirme yapabilme yetkinliğine sahip olma.
13 68564 Uzmanlık alanlarını ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtabilme yetkinliği kazanma.
14 68567 Uzmanlık alanında eleştiri ve değerlendirme yapabilme yetkinliğine sahip olma.
15 68558 Akademik hayatın davranış ve etik duyarlılığına sahip olma.
16 68561 Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma.
17 68565 Teknolojik gelişmeleri takip ederek, araştırma tekniklerini geliştirme.
18 68562 Alanındaki yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve bu yenilikleri değerlendirme yetkinliğine sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 5 5 4 4
2 5 3 5 5 3 4
3 5 3 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek